Skip to main content

> Svar:

Kontorchef Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen. E-mail: kbo@sst.dk

15. jan. 2007
2 min.

Som Karsten Wenningsted-Torgard ved, da han selv deltog i møder vedrørende den elektroniske dødsattest allerede i 2005, er den elektroniske indberetning af dødsattesten nøje gennemtænkt som en fuldgyldig løsning til udfyldelse, indberetning og udskrift af dokumentation til begravelsesmyndigheden. Den er dertil suppleret med en traditionel papirattest, netop for at kunne afhjælpe situationen hos de læger, der ikke umiddelbart har adgang til computer i forbindelse med udfyldelse af dødsattesten.

Hvad angår situationen for udrulning af digitale signaturer har sygehusejerne over for Sundhedsstyrelsen tilkendegivet, at alle relevante medarbejdere på sygehusniveauet vil have en digital signatur til rådighed den 1. januar 2007.

For at kunne tilbyde lægerne en udgiftsneutral løsning til indberetning til Sundhedsstyrelsen er det muligt at anvende en personlig digital signatur til indberetning via SEI. Det betyder dog ikke, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler, at man anvender den sundhedsfaglige signatur, der bl.a. er en forudsætning for adgang til Sundhed.dk. Denne anbefaling fremgår også på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For at kunne understøtte den kliniske arbejdsproces er det muligt at tildele en sekretær rettigheder til at udfylde en dødsattest med henblik på senere indberetning af en læge. Reglerne for indberetning af dødsattester fremgår klart af vejledningen til bekendtgørelsen for den elektroniske dødsattest.

Endelig skal det - endnu en gang - præciseres, at SEI-systemet er Sundhedsstyrelsens gratis alternativ til indberetning af dødsattester. Ønsker man ikke at anvende SEI, er der en række andre alternativer, herunder en fuld integration af indberetningen i egne systemer.

Det er vigtigt, at vi får systemet til at fungere - og vigtigt, at vi får rettet evt. fejl, før bekymringer bliver til myter, som det er sket her. Derfor vil vi sige tak for kommentarer til de læger, der oplever problemer. Send dem til specialkonsulent Henrik Mulvad Hansen på e-mail: hmh@sst.dk

Sundhedsstyrelsen håber dermed at have klarlagt eventuelle uheldige misforståelser - og at vi får et godt samarbejde om indberetningen til glæde for alle i sundhedsvæsenet, der efterlyser - og har brug for - opdaterede tal.