Skip to main content

> Svar:

Professor Torben V. Schroeder, redaktionen. Overlæge Ole Haagen Nielsen, redaktionen. E-mail: ohni@heh.regionh.dk

27. apr. 2007
1 min.

Redaktionen holder et vågent øje med nye Cochrane-rapporter, som kan danne udgangspunkt for en artikel i serien evidensbaseret medicin. I det aktuelle tilfælde havde vi, allerede inden Cochrane-rapporten om tumornekrosefaktor -hæmmer-behandling blev offentliggjort, modtaget og accepteret en statusartikel om samme emne.

Om emnet er smalt, kan naturligvis diskuteres, men omkring 10.000 danskere antages at have colitis ulcerosa, og medicinalindustrien står samtidig på spring for at udvide indikationsområdet for biologisk behandling.