Skip to main content

> Svar:

♠ Overlæge Pal Bela Szecsi, Klinisk/biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital. E-mail: palsze01@geh.regionh.dk

21. nov. 2008
2 min.

Tak til Ravkilde et al for deres interesse og for at påpege en sproglig uklarhed i mit indlæg [1]. Der skulle selvfølgelig have stået, at »troponin langtfra er slået igennem som førstevalg overalt«. Jeg havde regnet med, at det fremgik af sammenhængen.

Med hensyn til alderen på de citerede artikler må historiske referencer nødvendigvis blive ældre.

Det er muligt, at Ravkilde et al undrer sig over, at jeg ikke har talt om kvalitetskontrol. Det var ikke mit indlægs fokus. Omvendt undrer jeg mig over, at arbejdsgruppen ikke har gjort sig økonomiske overvejelser.

Jeg har læst arbejdsgruppens vejledning, da den blev tilgængelig, måneder efter at mit indlæg var antaget til Ugeskriftet. Jeg er enig med de fleste konklusioner bortset fra dem om CKMB, som gentages i Ravkilde et al's indlæg i let modificeret form.

De amerikanske guidelines anbefaler rigtigt nok CKMB til diagnosticering af reinfarkt, men som årsag anføres, at anvendelsen af troponin (af åbenlyse grunde) ikke har den samme grad af dokumentation [2]. Et andet argument for CKMB er den hurtigere eliminationshastighed i forhold til troponin T. Begge har en bifasisk eliminationsprofil modsat troponin I, som i øvrigt har en eliminationshastighed, der er stort set identisk med CKMB's. Niveauet for CKMB-rekommandationen er Class IIA, evidence level C, hvorimod troponinalternativet har Class IIB, evidence level C [2]. De europæiske guidelines nævner lakonisk, at CKMB har været den traditionelle markør ved reinfarkt, men anfører ligeværdigt praktisk vejledning for tolkning ved serielle målinger af både troponin og CKMB [3].

Man må jo huske på, at der er udmærkede afdelinger her i landet, hvor man i flere år og fortsat har klaret sig stort set uden CKMB-målinger. På trods heraf vil jeg ikke kunne udelukke, at man ved specielle festlige lejligheder kunne have glæde af en CKMB-måling.

Nu må selv pensionister gerne lave lidt, så man kunne da bibeholde analysen få udvalgte steder f.eks. i nærheden af Hjerl Hede og Frilandsmuseet, og så iføre sig folkedragten og lave en CKMB-måling. For man skal vel ikke opfatte Ravkilde et al's indlæg som en støtte til de mange rutinemæssige CKMB-målinger?

Referencer

  1. Szecsi PB. Pensionering af kreatininkinase myocardial band. Ugeskr Læger 2008;170:3220-2.
  2. Morrow DA, Cannon CP, Jesse RL et al, National Academy of Clinical Biochemistry. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: clinical characteristics and utilization of biochemical markers in acute coronary syndromes. Clin Chem 2007;4:552-74.
  3. Thygesen K, Alpert JS, White HD. Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2007;28:2525-38.