Skip to main content

> Svar:

Chefkonsulent Karsten Jørgensen, Lægemiddelstyrelsen. E-mail: kj@dkma.dk

23. nov. 2007
1 min.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bad den 6. juli 2007 Lægemiddelstyrelsen om at udarbejde et forslag til en forsøgsordning med generisk ordination. Den 29. oktober sendte vi vores forslag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Oprettelse af »virtuelle« pakninger indgår ikke i forslaget. Men det er da en interessant tanke, som vi vil inddrage i overvejelserne om den nærmere tekniske tilrettelæggelse af ordningen.