Skip to main content

> Svar:

Ledende regionssocialoverlæge Claus Vinther Nielsen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Klinisk Socialmedicin og Marselisborg Centret. E-mail: claus.vinther@stab.rm.dk

23. nov. 2007
2 min.

Steele & Tschertok anfører, at hovedparten af de patienter, der behandles på revalideringsinstitutionerne, lider af lægeligt uforklarlige symptomer. Rapportering fra danske revalideringsklinikker tyder herpå [1]. Men der savnes stadig systematiske opgørelser. Også opgørelser, der strækker sig ud over den nævnte reference og Steeles praksiserfaring som lægekonsulent gennem fem år.

Naturligvis kan der udføres evidensbaserede og randomiserede studier af behandling af patienter med vanskeligt afgrænselige symptomer. Steele & Tschertok anfører da også en reference, som understøtter dette [2]. I denne artikel konkluderes det, at man har fundet en virksom behandling, men at: »Much work remains, however, before definitive treatment guidelines can be identified«. Der mangler stadig meget viden, hvilket artiklens diskussion da også leverer gode eksempler på. At man har veldokumenteret behandling, som kan begrunde, at det er uetisk af foretage kontrollerede studier, er således ikke korrekt.

Steele & Tschertok anfører, at de har (ny?)udviklet en »behandlingsmodalitet« (behandlingsmetode?) med høj »virkningsgrad«. At 56% er tilbage i arbejde er absolut ikke dokumentation for virksom behandling og afviger ikke nødvendigvis fra Lundager et al's fund på 22% i arbejde efter fem år [3].

Det er jo interessant, hvis Steele har udviklet en metode, som (måske) virker. Jeg kan blot opfordre Steele & Tschertok til at beskrive deres udviklede metode, så vi andre, der arbejder på området, kan forstå den og reproducere den. Steele kommer ikke uden om, at en udviklet metode skal afprøves, og jeg kan kun igen anbefale et randomiseret design.


Referencer

  1. Schjødt JS. Bedre forståelse. Resultater og overvejelser. Publikation nr. 6. Århus Amt, Socialmedicinsk Enhed, Afdelingen for Folkesundhed, 2004.
  2. Smith RC, Lyles JS, Gardiner JC et al. Primary care clinicians treat patients with medically unexplained symptoms: a randomised controlled trial. J Gen Intern Med 2006;21:671-7.
  3. Lundager B, Jensen V, Fonager KM. Erhvervsmæssig prognose efter ophold på en revalideringsinstitution. Ugeskr Læger 2007;169:3474-8.