Skip to main content

Jeg synes at Hanne og Thomas' indlæg er en meget præcis beskrivelse af de problemer, som ligger i forløbsydelsen, og jeg er enig i langt det meste af indholdet.

Forløbsydelsen blev, som det vides, »opfundet« i den sidste del af forhandlingsforløbet ved sidste overenskomstfornyelse, og den udsprang af et stærkt ønske fra regionerne om at forsøge nye honoreringsformer i overenskomsten, så honoraret for behandlingen af kronisk syge patienter hang sammen med et aftalt forløb og ikke som traditionelt, med en kæde af enkeltydelser. Der var rigtig mange ukendte faktorer at tage højde for i beskrivelsen af ydelsen og honoraret for den, og i forhandlingssituationen blev prisen sat betydeligt lavere, end hvad PLO havde krævet. Forhandlingsudvalget vidste udmærket, at dette ville få negativ indflydelse på ydelsens udbredelse.

Vi endte med at konkludere, at det overenskomstforslag, som forelå, som bl.a. indeholdt den nye forebyggelseskonsultation og de tillæg, der hører til den, alligevel alt i alt var så godt, at vi kunne være det bekendt overfor PLOs repræsentantskab og PLOs medlemmer.

Den efterfølgende videre bearbejdelse af forløbsydelsen har skullet svare på en masse af de spørgsmål, som var ubesvarede, da overenskomsten blev underskrevet, og det er endt med en meget kompliceret beskrivelse, med en del elementer inkluderet, som ikke oprindeligt var tænkt ind i honoraret.

Derudover har der været en kompliceret diskussion af den økonomimodel, som gjorde, at provenuet fra forløbsydelsen i et vist omfang kunne føre til en varig nedsættelse af basishonoraret via en manglende regulering. For at gøre målet fuldt har nogle af systemhusene, af ikke helt velbeskrevne grunde, sat en meget høj pris på lægernes tilslutning til datafangst og sundhedsdatanet.

Alt i alt står vi med en kompliceret nyskabelse i overenskomsten, som er omkostningstung for lægerne at indføre, og med et for svagt økonomisk incitament.

Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at forhandle en grundlæggende anden model for kronikerforløb ved de kommende overenskomster. Der er et idémæssigt fundament, som kan genbruges, nemlig at årskontroller for kronikere handler mere om at planlægge det kommende år, end om at se tilbage på det forløbne. Dataregistrering for kronikerforløb må vi nødvendigvis også arbejde videre med.

Datafangstmodulet er, ved meget hårdt arbejde fra de ansvarlige, blevet en succes. Vi har takket være de pionerkolleger, som trods alt har valgt at starte på forløbsydelsen, kunnet dokumentere, at modulet virker i alle de store softwaresystemer, og vi får nu data ind til den almen medicinske database. Det skal vi under alle omstændigheder bygge videre på i den kommende overenskomst.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen