Skip to main content

> Svar:

Reservelæge Abdol Rahim Altaf, Medicinsk Enhed 1, Nordsjællands Hospital i Hillerød. E-mail: altafdk@hotmail.comOverlæge Per Boye Hansen, Medicinsk Enhed 1, Nordsjællands Hospital i Hillerød

25. jan. 2008
2 min.

Vi takker meget Claus Hancke (CH), Institut for Orthomole-kylær Medicin og flere andre praktiserende læger for deres kommentarer til vores sygehistorie om livstruende hyponatriæmi udløst af alternativ behandling. CH finder kasuistikken useriøs. Det har netop været formålet med vores kasuistik at få en diskussion i gang i Ugeskrift for Læger om risikofyldt, udokumenteret behandling, og ofte får patienterne meget kostbar behandling af kræftsygdommen, og vi håber, at onkologer og hæmatologer, der som os, kender denne patienttype, vil blande sig i diskussionen.

CH et al anfører bl.a., at påstanden om, at hyponatriæmien udløst af højdosis C-vitamin hos vores 77-årige patient med fredelig kronisk lymfatisk leukæmi ikke er veldokumenteret og henviser til, at de »har en del cancerpatienter i denne udmærkede palliative behandling«. Vores patient fik en del anden alternativ behandling end C-vitamin, hvilket også fremgår af artiklen. Bl.a. drak hun 2-3 liter kildevand om dagen og var sat på en speciel diæt, hvor hun fuldstændig skulle undgå indtagelse af sukker »for ikke at stimulere kræftcellerne«. I øvrigt henvendte en af forfatterne sig til CH, kort efter patienten blev indlagt, for at få oplyst hvori den alternative behandling bestod, så vi kunne behandle patienten bedst muligt, men det nægtede CH at oplyse. Den i artiklen anførte alternative behandling bygger derfor på oplysninger fra ægtefællen.

Et andet vigtigt budskab med artiklen er, at det er bedst at lade specialister vurdere, hvornår der er et behandlingsbehov ved maligne sygdomme. I mange tilfælde har patienter med hæmatologiske sygdomme nemlig ikke behov for at påbegynde behandling, hvilket netop var tilfælde for vores omtalte patient. Patienterne er da klart bedst tjent med at blive kontrolleret i et ambulatorium med den fornødne ekspertise, hvor man er afventende og følger udviklingen af sygdommen. Herved kan patienterne også spare en masse penge og undgå unødvendig og undertiden farlig behandling.

Det skal endnu engang understreges, at behandling med naturprodukter i kontrollerede undersøgelser har været uden effekt ved kræftsygdomme. Alligevel bruger danskerne hvert år ca. 3.000.000.000 kr. på alternativ behandling uden at vide, om det virker. Sluttelig vil vi meget gerne oplyses om de resultater, CH og hans kolleger ligger inde med, hvor det tilsyneladende er dokumenteret, at C-vitamin-behandling har været en effektiv pallierende behandling til cancerpatienter.