Skip to main content

> Svar:

Overlæge Michael R. Krogsgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital. E-mail: d188700@inet2.dk Speciallæge

4. nov. 2005
2 min.

Jens V. Bruun tager hul på et meget kontroversielt og vanskeligt emne, når han skriver om kirurgisk behandling af patello-femorale smerter. For det første er det ikke altid klart, hvorfra disse smerter stammer. Det er fristende at kæde dem sammen med bruskforandringer i leddet, men hvad fejler så de patienter, som har ondt men ikke har bruskforandringer, og hvorfor er der (ikke så få) mennesker, der ikke har smerter på trods af betydelige bruskforandringer?

For det andet er der en ret ringe evidens for effekten af de mulige kirurgiske behandlinger. Elmslie-Trillats operation sigter mod at normalisere patellas sporing i føringsfuren, og den omfatter en medialisering af tuberositas tibiae (som man afsaver, forskyder medialt og fæstner med en eller to skruer), en lateral release (dvs. opslidsning af en stram ledkapsel lateralt for patella) og medial duplikatur (opstramning af ledkapslen medialt for patella). Den kan derfor kun anvendes i de tilfælde, hvor patella sporer lateralt (dvs. ligger lateralt i føringsfuren, når man bøjer knæet, og ikke opnår kontakt med den mediale del af føringsfuren), herunder til patienter, som har bruskforandringer kombineret med lateral sporing af patella. Hvis forudsætningerne overholdes, er der i litteraturen beskrevet forbedring i knæfunktionen hos ca. 75% af patienterne. Patienter med bruskforandringer klarer sig klart dårligere end patienter uden bruskforandringer.

Der er lavet modifikationer til operationen. Man kan løfte tuberositas tibiae lidt fremad ved at placere et stykke knogle mellem den og tibia, når man laver medialiseringen for derved at mindske trykket mellem patella og femur. I andre tilfælde udelader man den mediale duplikatur. Der er i litteraturen ikke noget holdepunkt for, at den ene operation er bedre end den anden, for der foreligger ikke randomiserede studier.

Jens V. Bruun specificerer ikke, hvilke katastrofale konsekvenser han har set af Elmslie-Trillats operation hos patienter med bruskforandringer på patella. Jeg ville ønske, der var basis i litteraturen for at melde så klart ud, som Jens V. Bruun gør, men det mener jeg ikke, der er.

SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sports-traumatologi) afholder til november et symposium om patello-femorale problemer, hvor det problem Jens V. Bruun bringer op, vil blive grundigt berørt (se: www.SAKS.nu).