Skip to main content

> Svar:

Formand Poul Jaszczak, Foreningen af SpeciallægerE-mail: fas@dadl.dk

10. aug. 2007
3 min.

Jeg er tæt ved at kunne skrive under på dine synspunkter, men fireårsreglen er ikke en fejl. Du har fuldstændig ret i, at den ikke er sagligt begrundet, for den er et politisk krav for at få en aftale om de forbedringer af speciallægeuddannelsen, som jeg mener, at vi har fået, og som jeg tidligere i debatten har redegjort for.

Alternativet ville have været, at ministeren indgik en aftale med Danske Regioner, som ville betyde to års turnus, fire års stavnsbinding til et hovedsygehus og to ansøgninger på et hoveduddannelsesforløb og så yt!

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) skal naturligvis fokusere på forskningen; Lægeforeningen skal i den nuværende situation med en katastrofal vækst i manglen på speciallæger de næste 10-15 år også se på de yngre lægers uddannelse, både hvad angår kvalitet og effektivitet. Til Globaliseringsrådet, som var det, der kom med anbefalingen af en fordobling af antallet af ph.d.-forløb, blev det opgjort, at 20% af ph.d.erne i sundhedsvidenskab efterfølgende beskæftiger sig med forskning og udvikling, mens tallene er 67% inden for samfundsvidenskab og 54% inden for naturvidenskab. Lægeforeningen kan ikke anbefale, at det er den situation, der bare skal fordobles, for det er en ineffektiv måde at bruge en forskeruddannelse, og dens effekt for kvaliteten af speciallægeuddannelsen er ikke dokumenteret.

Det er glædeligt at konstatere, at regeringens seneste status for gennemførelse af globaliseringsstrategien viser, at målene for de enkelte universiteters ph.d.-optag er fastlagt i udviklingskontrakterne både for ph.d.-stipendier og erhvervs-ph.d.er, og at finansieringen er tilvejebragt. Jeg går ud fra, at alle gode kræfter er ved at planlægge gennemførelsen, herunder at opnå en større effekt på forskning og udvikling, end den vi hidtil har haft.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse besluttede efter en længere drøftelse at anbefale, at dispensationen udvides til tre år. Under diskussionen var Lægeforeningen meget positiv over at konstatere, at såvel sygehusejerne som videreuddannelsesregionernes repræsentanter i rådet viste vilje til at etablere forskningsforløb i kombination med hoveduddannelse - ligesom der var forslag fremme om at ansætte læger i hoveduddannelsesforløb, mens de skriver ph.d., og så give dem orlov til at færdiggøre ph.d.en. Der er altså en enighed - også med sygehusejerne - om betydningen af at få etableret ph.d.-forløb, der ikke alene giver læger vished for at få speciallægeuddannelse, men også fleksibilitet og ro til at forske målrettet under ph.d.-forløbet. Det momentum skal vi udnytte nu, mens det er der.

Uanset ministeriets manglende vilje til generelt at slække på fireårsreglen - tro mig vi har prøvet - er jeg overbevist om, at speciallægemanglens alvorlighed vil betyde, at man efter en konkret vurdering vil kunne fravige reglen. Samfundet har ikke råd til at afvise kvalificerede læger fra muligheden for at blive speciallæger.