Skip to main content

> Svar

Formand Mette Worsøe, Yngre Læger. E-mail: yl@dadl.dk

10. aug. 2007
2 min.

Tak for dit indlæg.

Du skriver, at Yngre Læger kan kræve, at regionerne og regeringen selv løser problemet med mangel på speciallæger ved at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det ved jeg ikke, om vi ligefrem kan kræve, at de gør, men ja - hvis jeg forstår dig ret - vi kan godt vælge at »føre de rene hænders politik« og kategorisk afvise at bidrage til at afhjælpe speciallægemanglen med henvisning til, at det ikke er vores skyld. Det, tror jeg bare ikke, er i medlemmernes interesse.

Min opgave som formand er at sikre yngre læger de bedst mulige arbejds- og uddannelsesvilkår. Det mener jeg ikke, at vi gør ved at opfordre arbejdsgiverne til at importere udenlandsk arbejdskraft. Det vil i værste fald kunne risikere at fjerne fokus fra at uddanne yngre læger. Det er min klare overbevisning, at vi sikrer yngre lægers vilkår bedst ved at skaffe så mange videreuddannelsesforløb som muligt og ved at sikre den bedst mulige kvalitet af videreuddannelsen. Begge dele er indeholdt i de nye principper. Samtidig har vi mulighed for at påvirke implementeringen af aftalen ved at deltage i den frem for at stå udenfor med korslagte arme og bede regionerne og regeringen om at løse problemerne selv.

Man kan jo altid gisne om, hvad der var sket, hvis Læge-foreningen, FAS og Yngre Læger havde forladt lokalet uden at sætte deres underskrift på princippapiret, men jeg tror næppe, at regeringen havde siddet handlingslammet tilbage. Regeringen er forpligtet af regeringsgrundlaget fra 2005, hvor det fremgår, at speciallægeuddannelsestiden skal afkortes, og det er det mandat, de forfølger - uanset om lægerne er for eller imod.

Omkring hvad repræsentantskabet bør gøre, er det op til repræsentantskabet. Juridisk kræver det, at 15 medlemmer af repræsentantskabet skal bede om det, hvis der skal holdes et ekstraordinært møde. Repræsentantskabet og senere Yngre Læge-rådene i regionerne har diskuteret sagen og besluttet ikke at vælte bestyrelsen med afsæt i princippapiret.

Yngre Læger holder valg til repræsentantskabet til efteråret, og her vil der være rig mulighed for at stille op og gøre en aktiv indsats for at påvirke Yngre Lægers og Lægeforenin-gens uddannelsespolitik. Fristen for at stille op er den 5. september, og man kan finde mere information om valget på www.laeger.dk under Lægeforeningen > Yngre Læger > Valg 2007.