Skip to main content

> Svar

Formand Mette Worsøe, Yngre Læger. E-mail: yl@dadl.dk

10. aug. 2007
2 min.

Tak for dit indlæg.

Jeg vil starte bagfra med din opfordring til at genforhandle aftalen. Når vi »stædigt forsvarer aftalen« og ikke forsøger at genforhandle den, er det fordi, vi mener, at aftalen trods fireårsprincippet giver både de nuværende og potentielt kommende medlemmer bedre muligheder for at tilegne sig de nødvendige speciallægekompetencer hurtigere. Med aftalen bliver det lettere at komme igennem systemet, fordi der bliver væsentligt flere uddannelsesstillinger at vælge imellem, der bliver sat mere fokus på kvaliteten af uddannelsen, og det får konsekvenser for de afdelinger/praksis, der ikke leverer god uddannelse.

Med hensyn til, hvilke sanktioner det får, hvis man overskrider fireårsprincippet, har Lars Løkke Rasmussen fået spørgsmålet i Folketinget, og her svarede han, at hoveduddannelsesforløbene er forbeholdt de læger, der overholder fireårsfristen. Og man kan spørge sig selv, om han kan svare andet! Jeg kan på den anden side godt forstå, at man som kommende læge og speciallæge gerne vil kende svaret på spørgsmålet, men p.t. fremmer det hverken en smidig implementering eller mulighederne for at skabe fleksibilitet i de administrative praksis at fremprovokere forudsigelige, rigide svar fra ministeren.

Du skriver, at kvaliteten af den lægelige videreuddannelse ikke kan øges, fordi det er begrænset, hvor mange reservelæger der rent uddannelsesmæssigt kan være på den enkelte afdeling. Du har helt ret i, at der ligger en stor udfordring i at tilvejebringe den nødvendige uddannelseskapacitet, når systemet samtidig er presset af ventelistegarantier, speciallægemangel mv., men det er ikke umuligt. Nogle af de håndtag, der kan drejes på, er f.eks. antallet af specialer, der indgår i den kliniske basisuddannelse (turnus), mere smidighed i me-ritvurderingen og incitamenter, der kan få afdelingerne til at prioritere videreuddannelse. Det sidste kunne f.eks. fremmes ved at integrere uddannelse i DRG-systemet, så de afdelinger, der giver de uddannelsessøgende adgang til og supervision i f.eks. operationer, bliver honoreret for det. Det er noget af det, vi arbejder for.

Omkring den nye aftale og Yngre Læger og Lægeforenin-gens forskningspolitik vil jeg henvise til mine svar andetsteds i bladet.