Skip to main content

> Svar

Kommunallæge Eva Bøcher Herner, Sundhedsplejen, Albertslund Kommune & Kommunallæge Jo Anna Stina Coolidge, Sundhedsafdelingen, Herlev Kommune, E-mail: jocoolidge@dadlnet.dk

9. nov. 2007
1 min.

Tak til Else Smith & Christine Brot for deres kommentarer. Det er rigtig positivt, at der er kommet fokus på børnesundheden. Rapport fra Sundhedsstyrelsens projektgruppe vedrørende børnemonitorering fra 2004 lagde op til en grundig dataindsamling, som kunne skaffe viden om børns adfærd, sundhed og trivsel. En viden, som er væsentlig for den forebyggende indsats på børneområdet. Kommunallægerne har løbende kontaktet Sundhedsstyrelsen for at tilbyde at fungere som pilotkommuner i forbindelse med implementering af det anbefalede monitoreringsprogram. Selvom Sundhedsstyrelsen ikke har kunnet medvirke, har man i efterhånden 12 kommuner arbejdet videre med monitoreringen med udgangspunkt i anbefalingerne fra rapporten.

Sundhedsstyrelsen har valgt at springe pilotfasen over i det oprindelige planlagte monitoreringsprogram og satser nu i stedet på en ny strategi med at etablere en national database med kun få af de anbefalede datakilder. Kommunallægerne finder det positivt, at der nu sker noget, og ser frem til, at de få indikatorer med tiden kan udvides til at omfatte de i rapporten fra 2004 anbefalede. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde desangående.