Skip to main content

> Svar:

Formand Vibeke Manniche, Foreningen Af Kommunalt ansatte Læger, E-mail: vmanniche@dadlnet.dk

9. nov. 2007
2 min.

Tak til Else Smith & Christine Brot (S&B). Vi kender naturligvis udmærket til den nævnte rapport og er også bekendt med, at kommunallæger for fire år siden har været involveret i diskussionen om monitorering. En monitorering, vi har efterspurgt i efterhånden ca. ti år, så det er glædeligt, at man nu er kommet denne et skridt nærmere. Man må glæde sig over, at det ikke er en rumraket, der skal bygges.

Det er betryggende, at Sundhedsstyrelsen if. S&B, angiveligt ikke forsøger at afskaffe kommunallægerne, om end vi i andre sammenhænge får det ganske modsatte indtryk. Fakta er desværre, at Sundhedsministeriet tilbage til 2006 har lovet KL, at KL kunne betale en efteruddannelse af sundhedsplejersker, idet man har haft en helt misforstået opfattelse af, at der kunne spares på lønkontoen ved at fjerne læger i de kommunale sundhedstjenester. KL har ikke lagt skjul på deres hensigt med at få fjernet kommunallægerne, hvilket kommer til udtryk i diverse papirer.

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har samtidig lovet Dansk Sygeplejeråd, at sundhedsplejersker vil kunne overtage de nu lovpligtige lægelige ind- og udskolingsundersøgelser, og den nuværende regering har da også i sin »Kvalitetsreform« fremsat samme ønske. I denne for forebyggelsen og børnesundheden så vigtige diskussion har Sundhedsstyrelsen i bedste fald været fraværende og i værste fald været direkte understøttende for processen. For sidstnævnte taler, at repræsentanter fra S&B's kontor ved flere møder har sagt, at lægelige ind- og udskolingsundersøgelser ville blive en »kan-opgave« og ikke (som nu) en »skal-opgave«. På trods af at lovforslaget end ikke har været fremsat og i øvrigt efter alt at dømme ikke vil kunne opnå politisk flertal! Så Sundhedsstyrelsen har blindt gået ministerens (samt KL's og Dansk Sygeplejeråds) ærinde og har foretaget fagpolitisk arbejde frem for en sober lægefaglig vurdering. Sundhedsstyrelsens adfærd har i denne sag været overordentlig foruroligende.

KL og Sundhedsstyrelsen har i forløbet samarbejdet tæt omkring arbejdet med børnemonitoreringen, mens det for kommunallægerne i de seneste år stort set har været umuligt at få lov til at bidrage til dette arbejde. Det er dog endelig lykkedes FAKL at få plads i den faglige referencegruppe, og det er vi naturligvis taknemmelig for.

Lad os fortsat glæde os over, at Sundhedsstyrelsen og S&B trods alt ikke direkte påtænker at afskaffe læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste. Det vil i givet fald da også stride imod enhver faglig evidens og fornuft samt være et voldsomt anslag mod børnesundheden.

Monitorering - den savner vi endnu mere desperat end nogensinde tidligere.