Skip to main content

> Svar:

Konsulent Gunnar Schiøler, Sundhedsstyrelsen. E-mail: bda@sst.dk

31. okt. 2005
1 min.

Tak til Svend Lings for hans kommentar til diagnosen »myoses« (Sygdomsklassifikation M62.8). Bortset fra at vi ikke

i 1992 havde nogen intention om at indføre flere eller nye »uklare danske begreber« i sygdomsklassifikationen, må jeg erkende, at den valgte oversættelse af den engelske term

muscle strain er forkert og misvisende. Oversættelsen af den omfattende sygdomsklassifikation fandt sted med aktiv bistand fra over 30 specialister inden for alle specialer. Dette ikke mindst for at tilstræbe et så korrekt valg af korrekte danske termer som muligt. At denne omhu her ikke har været tilstrækkelig, kan jeg kun beklage. Vi arbejder løbende på at forbedre vore klassifikationer - ikke mindst på grundlag af tilbagemeldinger fra den kliniske verden. Vi vil nu se at finde en bedre oversættelse til M62.6 og overveje, hvortil vi bedst kan henvise den meget anvendte betegnelse myose.

Indlægget har også været forelagt Fin Biering-Sørensen, der ikke har kommentarer.