Skip to main content

> Svar:

1. reservelæge Thomas Benfield, Epidemiklinik M5132, H:S Rigshospitalet. E-mail: tlb@dadlnet.dk

31. okt. 2005
2 min.

Tak for kommentarerne til vores opgørelse af Streptococcus pneumoniae-meningitis behandlet på Hvidovre Hospital [1]. Mortaliteten er ganske vist høj (38%, 95% konfidensinterval: 22-54), men som nævnt på niveau med nyere opgørelser af S. pneumoniae-meningitis fra ind- og udland [2, 3].

Alderssammensætningen og andre faktorer har afgørende betydning for, hvordan enkelte opgørelser sammenlignes. F.eks. inkluderede Bohr et al [4] alle aldersgrupper, men hvis man begrænser analysen til dem, der er ældre end 60 år, er dødeligheden 27% (95% konfidensinterval: 19-36). Sundhedsvæsnet har gennemgået mange forandringer gennem årene. Desværre uden at det synes at have forbedret dødeligheden for denne sygdom.

Vi kan kun tilslutte os professor Høibys forslag om, at denne alvorlige, akutte tilstand behandles på en specialiseret afdeling. Herved skabes og vedligeholdes det nødvendige erfaringsgrundlag for at forbedre prognosen ved akut bakteriel meningitis.


Referencer

  1. Meiniche HK, Konradsen HB, Lundgren B et al. Streptococcus pneumoniae-meningitis hos voksne. H:S Hvidovre Hospital 1988-2002. Ugeskrift for Læger 2005;167:1961-4.
  2. Meyer CN, Samuelsson IS, Galle M et al. Adult bacterial meningitis: aetiology, penicillin susceptibility, risk factors, prognostic factors and guidelines for empirical antibiotic treatment. Clin Microbiol Infect 2004;10:709-17.
  3. Van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2004;351:1849-59.
  4. Bohr V, Hansen B, Jessen O et al. Eight hundred and seventy-five cases of bacterial meningitis. Part I of a three-part series: clinical data, prognosis, and the role of specialised hospital departments. J Infect 1983;7:21-30.