Skip to main content

> Svar:

Ulla Davidsen, fhv. FAYL-redaktør. Jesper Brahm, FAS-redaktør. E-mail: j.brahm@mfi.ku.dk

31. okt. 2005
1 min.

Kære Niels Hobolth. Tak for dit indlæg. Hovedbestyrelsens forslag om at ophæve kontingentfritagelsen for visse grupper af læger blev med overvældende majoritet vedtaget på det netop afholdte Lægemøde. Baggrunden for forslaget er, at tidligere store annonceindtægter, som gav DADL og dermed også Ugeskriftet en god økonomi, nu er stærkt reducerede. Hovedbestyrelsen fandt det derfor nødvendigt at indføre et - begrænset - kontingent for læger, der hidtil har været friholdte. Det kontingent, du nu som pensionist skal betale, er ca. halvdelen af et ordinært kontingent. Beløbet dækker de samlede omkostninger pr. medlem for at fremstille og udsende Ugeskrift for Læger. Dit forslag om, at du fortsat friholdes for et kontingent, mod at den trykte udgave af Ugeskrif-tet ikke sendes til dig, lyder besnærende. Du henviser til, at du kan bruge netudgaven af Ugeskriftet. Dit halve kontingent går dog ikke alene til trykning og forsendelse af Ugeskriftet. Disse udgifter er ret små i forhold til udgifterne med at producere bladet, inklusive netudgaven.