Skip to main content

> Svar

Overlæge Svend Juul Jørgensen, Enhed for planlægning, Sundhedsstyrelsen. E-mail: sjj@sst.d k Adm. overlæge Carsten Hendriksen, Medicinsk Center, H:S Bispebjerg Hospital

31. okt. 2005
2 min.

Tak til Olivarius for hans kommentar om mulighederne for en forbedret indsats for patienter med diabetes.

Både Olivarius et al og Gæde et al (Steno 2-studiet) demonstrerer i deres undersøgelser, at der er betydelige gevinster at hente gennem en systematisk indsats. Kun i Steno 2-studiet blev der imidlertid demonstreret en markant og signifikant helbredsmæssig gevinst i form af nedsat morbiditet. Patienterne i denne undersøgelse opfylder karakteristika, som gør dem repræsentative for ca. en tredjedel af studiet kan betragtes som en demonstrial trial (eller måske mere præcist en proof of concept), idet det demonstrerer hvilke elementer der skal indgå i et diabetes management programme.

Elementerne er:

  • et evidensbaseret behandlingsprogram med fastlagte behandlingsmål

  • optimering af både farmakologisk og adfærdskorrigerende indsats

  • undervisning af patienterne i aktiv egenomsorg

  • et tværfagligt behandlerteam

  • tovholderfunktion med fastholdelse af patienterne i projektet.

Der er evidens for værdien af alle disse elementer, og det er udfordringen at sikre, at de indgår i fremtidens indsats for patienter med diabetes (og andre kroniske sygdomme).

En nylig publiceret undersøgelse bekræfter, at en tilsvarende intensiv indsats kan ske i primærsektoren med gevinster svarende til det, der blev opnået i Steno 2-studiet [1].

Efteruddannelse af behandlere i almen praksis og diabetes-ambulatorierne er utvivlsomt påkrævet, men organisatoriske tilpasninger i primærsektoren, tæt samarbejde mellem almen praksis og diabetesambulatorier samt udnyttelse af de ovenstående behandlingsprincipper bør indgå i planlægningen af den fremtidige indsats.


Referencer

  1. Rachmani R, Schlavacheski I, Berla M et al. Treatment of high-risk patients with diabetes: Motivation and teaching intervention: A randomized, prospective 8-year follow-up study. J Am Soc Nephrol 2005;16:522-6.