Skip to main content

> Svar:

Reservelæge Eva Efsen Dahl, Epidemiafdelingen, Finsencentret, H:S Rigshospitalet. Overlæge Ole Haagen Nielsen, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C, Amtssygehuset i Herlev. E-mail: OHN@dadlnet.dk

31. okt. 2005
2 min.

Vi undrer os over overlæge Mads Buhls (MB) kommentar til vor gennemgang af Cochrane-reviewet: »Probiotika til behandling af infektiøs diaré« i uge 16.

I sin kommentar betvivler MB, at Cochrane-reviewet medtager alle randomiserede kontrollerede forsøg om probiotika ved infektiøs diaré i metaanalysen. Han mener, at metaanalysen udelukkende inkluderer studier, der viser positiv behandlingseffekt ved probiotika sammenlignet med placebo.

Heraf udleder Mads Buhl, at reviewets konklusion er fordrejet til fordel for medicinalindustrien.

Der er imidlertid flere problemer ved MB's argumentation. For det første er det desværre langtfra alle randomiserede undersøgelser omkring probiotikas anvendelse, der lever op til Cochrane-samarbejdets kvalitetskrav til randomi- seringsmetode, blinding, redegørelse af drop-outs etc. Det gælder også de to randomiserede studier [1, 2], som MB refererer til. Ved nærlæsning af de pågældende arbejder står det klart, at de enten ikke lever op til Cochrane-samarbejdets kvalitetskrav, eller at det ikke er muligt at ekstrahere de nødvendige data til metaanalyse. For det andet er det en misforståelse, at vor konklusion (som baserer sig på Cochrane-reviewet) skulle forsøge at give en mere positiv opfattelse af pro- biotikas virkning og dermed glæde investorer i medicinalindustrien. I vor konklusion står der eksplicit: »... at det endnu er for tidligt at afstikke evidensbaserede behandlingsretningslinjer for anvendelsen af probiotika ved infektiøs diaré, og at behandlingen derfor generelt ikke kan anbefales«.

Med hensyn til MB's mere generelle kritik af Cochrane-analyser, kan vi anbefale basal litteratur om emnet [3]. Cochranes systematiske reviews må således anses for et væsentligt bidrag ved implementeringen af evidensbaseret medicin i klinikken, om end det er vigtigt at forholde sig kritisk til metaanalyser generelt.


Referencer

  1. Pozo-Olano J de D, Warram JH Jr, Gómez RG et al. Effect of a lactobacilli preparation on traveler's diarrhea: a randomized double-blind clinical trial. Gastroenterology 1978;74:829-30.
  2. Clements ML, Levine MM, Black RE et al Lactobacillus prophylaxis for diarrhea due to enterotoxigenic Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother 1981;20:104-8.
  3. Alderson P, Green S, Higgins JPT. Assessment of study quality. Cochrane re-viewer's handbook 4.2.2. (updated December 2003); Section 6. In: The Cochrane Library, Issue 1. Chichester, UK; John Wiley & Sons, Ltd., 2004.