Skip to main content

> Svar:

Overlæge Peter Felding, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium. E-mail: pf@kpll.dk

14. dec. 2007
2 min.

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) »hjemtog« ANA-screening fra Statens Serum Institut (SSI) den 22. august 2007.

Screeningen indledes med separat analyse for dsDNA-antistof (IgG) og samtidig udførelse af en gruppetest for syv andre antinukleære antistoffer af IgG-type. Analyserne udføres maskinelt (ImmunoCap 250) med henholdsvis EliA dsDNA og EliA Symphony fra Phadia. Ved positive udfald af gruppeanalysen udføres analyse for hvert af de syv mulige antistoffer.

SSI sammenligner i deres indlæg den nu klassiske indirekte immunfluorescensanalyse med automatiske metoder og anbefaler parallelanalyse med hidtidig metode, når nye metoder indføres lokalt. SSI's metode til ANA-screening er ved parallelanalyse med Phadias metode af 63 successive patienter, der i København var henvist for mulig reumatisk sygdom, fundet at være mere sensitiv for senere ANA-associeret diagnose, men mindre specifik [1]. På Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, har man netop afsluttet en tilsvarende parallelanalyse af 400 konsekutive prøver. Her fandt man 90% overensstemmende resultater og af resten forekom immunfluorescensnegative/Phadia-positive og det omvendte stort set lige hyppigt, men afhængigt af de aktuelle antistoffer.

På KPLL analyserede vi 35 successive prøver med bestilt ANA og opnåeligt svar på SSI's ANA-screening. Det gav følgende resultater: Toogtredive prøver gav negative resultater både på KPLL og SSI, to prøver gav svagt positivt resultat på SSI, men negativt resultat på KPLL (efter mere end halvandet år havde rekvirenterne ikke via KPLL fulgt op på disse SSI-resultater), en prøve gav negativt resultat på SSI, men positivt resultat i gruppeanalysen på KPLL og efterfølgende positivt resultat for SS-B/La-antistof(IgG). Dette antistof ses ved Sjögrens syndrom.

Med hensyn til at drøfte konsekvenserne af metodeændringerne med brugerne, så er det lidt svært at drøfte dette med 700 praktiserende læger. Vi behandlede dog emnet på vore minisymposier (2 ´ ca. 150 læger) primo 2007 uden at kunne spore indvendinger.

Phadias screeningsmetode har været anvendt i flere år i de tidligere Roskilde, Storstrøms og Viborg Amter og derefter i de tilsvarende regioner. I Herning lægger man sidste hånd på metodevalidering af Phadias metoder mhp. på rutinebrug til prøver fra almen praksis. Også andre danske laboratorier er p.t. ved at overgå til metoden. På KPLL fandt vi det forsvarligt at indføre metoden, fordi den blev brugt mange steder i Danmark med accept fra de respektive reumatologiske afdelinger.

Region Hovedstadens årlige besparelse til analyse og forsendelse af prøver ved hjemtagningen af ANA-screeningen vil være ca. 1,2 mio. kr. Derudover spares der formentlig en del unødig udredning af positive immunfluorescensresultater.

Referencer

  1. Fenger M, Wiik A, Hoier-Madsen M, et al. Detection of antinuclear antibodies by solid-phase immunoassays and immunofluorescence analysis. Clin Chem 2004;50:2141-7.