Skip to main content

> Svar:

Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. E-mail: ullaw@sund.ku.dk

14. dec. 2007
2 min.

Siden dekanatet på KU-SUND tiltrådte i maj 2006, har vi arbejdet strategisk for at udvikle fakultetet, så vores uddannelses- og forskningsaktiviteter er på højt internationalt niveau. Ved vores tiltrædelse meldte vi ud, at især fakultetets uddannelser ville være i fokus, og det arbejder vi intenst på - det omfatter uddannelsernes kvalitet, et mere attraktivt studiemiljø og en bedre service for de studerende.

Vi arbejder også løbende på at tilpasse fakultetets udbud af uddannelser til efterspørgsel og behov - og det er her, at fakultetets tilbud om at optage 100 ekstra medicinstuderende kommer ind. Vi mener nemlig, at det er universitetets opgave at deltage i den offentlige debat og bidrage til at løse samfundsproblemer, f.eks. lægemangel. Med min udmelding om, at vi - såfremt samfundet måtte finde det formålstjenligt - er parat til at række hånden ud og optage 100 flere medicinstuderende, ønsker jeg at signalere til omverdenen, at vi på KU-SUND er parate til at indrette os, så vi i fremtiden kan medvirke til at afhjælpe evt. lægemangel i Danmark.

Det ligger naturligvis implicit i min udmelding, at dette ikke må gå ud over kvaliteten i lægeuddannelsen. Tværtom arbejder vi bestandigt på at øge kvaliteten i lægeuddannelsen, og det sker i samarbejde med studienævnet for medicin og med institutterne, således som du er inde på i din kommentar. Vi siger ikke, at det bliver nemt, heller ikke at det bliver gratis - vi siger blot, at vi er rede til at bidrage til en løsning.

Dekanatet på KU-SUND »vil have undersøgt behovet«, som det hed i overskriften i sidste nummer af Ugeskrift for Læger. Vi vil gerne understrege, at der findes fine prognoser for udbudet af læger i de kommende år (se Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk). Men, hvad er samfundets behov for læger på lang sigt? Dette overordnede spørgsmål er en analyse og drøftelse værdig.

Som vi har anført, kræver det investeringer i flere og bedre undervisnings- og øvelseslokaler, flere dygtige medarbejdere, flere klinikpladser og en masse nytænkning - det er vi enige med dig i. Ingen, og slet ikke vi, ønsker, at kvaliteten i lægeuddannelsen forringes. Tværtimod har vi fra første dag arbejdet på forbedringer af studiemiljøet. Ny kantine, nyt studenterhus, nyt professorat i medicinsk pædagogik, flere læsepladser, snarlige forsøg med længere åbningstider på Panumbiblioteket - og der er mere på vej.