Skip to main content

> Svar:

Reservelæge Finn Østergård Bærentzen, Operations- og Anæstesiologisk Afdeling Y, Glostrup Hospital. E-mail: finn-baerentzen@tdcadsl.dkAfdelingslæge Ole Mathiesen, Operations- og Anæstesiologisk Afdeling Y, Glostrup Hospital

14. dec. 2007
1 min.

Tak til Michael Kosteljanetz (MK) for hans interesse for vores kasuistik om postdural punkturhovedpine (PDPH). Vi er enige med MK i, at Ugeskrift for Læger (UfL) bør skrives i et sprog, der er tilnærmelsesvist korrekt dansk. Den rigtige overskrift burde have været »Post dural punktur hovedpine gennem fire år« og er inspireret af dels international videnskabelig litteratur, dels en tidligere bragt artikel i UfL [1]. Vi beklager, at ordet »punktur« var faldet ud.

Postspinal hovedpine er en hyppigt anvendt dansk nomenklatur om samme tilstand. Dog fandt vi, at post dural punktur hovedpine var en mere dækkende titel pga. de forskellige procedurer (epidural analgesi og anæstesi, diagnostisk lumbalpunktur, spinalanæstesi m.m.), der kan medføre PDPH. Vi kan altså berolige vores kollega med, at valg af titel ikke er udtryk for anatomisk uvidenhed på området.

Referencer

  1. Dahl JB, Rosenberg J. Post-duralpunktur hovedpine. Ugeskr Læger 1990;152:672-5.