Skip to main content

> Svar:

♠ Professor i karkirurgi Lars Lønn, Abdominalcentret Rigshospitalet, og Diagnostisk Center, Københavns Universitet. E-mail: lonn.lars@gmail.com

3. okt. 2008
3 min.

Tak til Ole Røder for kommentarerne til min omtale af den endovaskulære behandling af aneurismer i abdominale (EVAR) og torakale aorta (TEVAR). Denne behandling anses for at være et minimalt invasivt alternativ til åben kirurgisk behandling. Vi ved fra de randomiserede studier om EVAR, at den perioperative mortalitet (30 dage) er signifikant lavere med EVAR end med åben kirurgi, ligesom hospitaliseringen er kortere og livskvaliteten højere [1, 2]. Men efter et år er disse forskelle udviskede. Omkostningerne er højere ved EVAR end ved åben kirurgi. Det er den evidens, der i dag er tilgængelig på området.

Ole Røder argumenterer mod brugen af endovaskulære teknikker, fordi behovet for genbehandling er højt - 30% - og metoden er meget dyrere end åben kirurgi. EVAR og TEVAR er en ung teknik, som har gennemgået betydelig udvikling. De grupper, der var med fra starten, som man var i Odense, oplevede en meget høj frekvens af komplikationer i de efterfølgende år, først og fremmest fordi endografterne gik fra hinanden, og der opstod lækage. De endografter, der indsættes i dag, har ikke de problemer, som det også fremgår af en nyere opgørelse af 22.000 patienter fulgt i fire år, hvor reintervention blev foretaget hos 9%, og stort set alle kunne behandles endovaskulært [3]. Schermerhorns arbejde bekræftede også den lavere mortalitet, som fandtes i EVAR og DREAM og også findes i Rigshospitalets upublicerede materiale i henhold til KarBase.

Hvem har størst gavn af EVAR? EVAR 1-studiet viste paradoksalt nok, at det var de yngre og raske, der havde den største relative fordel, og ikke den ældre populationen med komplicerende komorbiditet, som måske slet ikke skal behandles [4, 5]. Trods dette tilbyder vi på Rigshospitalet EVAR som første alternativ til patienter fra 60-65-års-alderen afhængig af komorbiditet. Omkring 60% af alle abdominale aortaaneurismer behandles endovaskulært i et samarbejde mellem karkirurgi og radiologi. Til næste år planlægges det at behandle såvel elektive som rumperede aneurismer på en nyindrettet hybridstue.

Evidensen for TEVAR er svagere, men risikoen for perioperativ mortalitet og for spinal- og cerebrovaskulær skade er klart lavere end efter et tilsvarende åbent thoraxkirurgisk indgreb [6].

Referencer

  1. EVAR trial participants. Endovascular aneurysm repair versus open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 1): randomised controlled trial. Lancet 2005;365:2179-86.
  2. DREAM trial group:Two-year outcomes after conventional or endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2005;352:2398-405.
  3. Schermerhorn ML, O'Malley AJ, Jhaveri A et al. Endovascular vs. open repair of abdominal aortic aneurysms in the medicare population. N Engl J Med 2008;358:464-74.
  4. Greenhalgh RM, Powell JT. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. N Engl J Med 2008:358:494-501.
  5. EVAR trial participants. Endovascular aneurysm repair and outcome in patients unfit for open repair of abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 2): randomised controlled trial. Lancet 2005;365:2187-92.
  6. Walsh SR, Tang TY, Sadat U et al. Endovascular stenting versus open surgery for thoracic aortic disease: systematic review and meta-analysis of perioperative results. J Vasc Surg 2008;47:1094-8.