Skip to main content

> Svar:

Overlæge Berit Hølund, Afdeling for Klinisk Patologi. E-mail: berit.hoelund@ouh.fyns-amt.dk. Praksiskoordinator Per Grinsted, Praksiskonsulentordningen for Fyns Amt

16. okt. 2006
1 min.

For det første er artiklen ment som en historisk status over screeningen for livmoderhalskræft i Fyns Amt gennem 25 år - og det må man vel bare tage til efterretning.

For det andet viser artiklen de kvalitetsløft, der er foretaget gennem årene.

Vi er enige i, at succesen bør måles på en reduktion i antallet af nydiagnostiserede livmoderhalskræfttilfælde (L).

Ved indførelse af organiseret screening i Fyns Amt i 1989 blev antallet af L halveret fra 62 i 1988 til 35 i 1996 og efter opkvalificeringen af selve celleprøvepræpareringen med indførelse af væskebaseret cytologi til 18 L i 2004. Antallet af døde pga. L er faldet fra 29 i 1988 til 12 i 2001. Desuden er andelen af L hos kvinder, der ikke deltager i screeningprogrammet steget. Hvis dette skal opfattes som en fiasko og ikke kan betegnes som en forbedring eller endog en succes, så anvender vi forskellig terminologi!

Vedrørende deltagerprocenten svinger den lidt fra år til år og ligger omkring 85%.

Vi er enige i, at resultaterne stadig kan blive bedre. Mere information vil forhåbentlig medføre flere deltagere (men det er jo frivilligt) og en udvidelse af aldersintervallet for screeningen vil kunne reducere antallet af L hos de ældre.