Skip to main content

> Svar:

Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen, e-mail: dadl@dadl.dk Formand Mette Worsøe, Yngre Læger

1. jun. 2007
2 min.

Vi er glade for, at du også kan se de positive ting i aftalen - og dermed er vi allerede fremme ved kernen. De positive ting havde ikke været der uden de negative - fireårsprincippet var blevet indført under alle omstændigheder - men vi fik de andre ting med! Samtidig er det fortsat vores opfattelse, at de negative ting havde været langt værre, hvis vi ikke havde handlet, som vi gjorde. Sat over for ultimatummet »det er fireårsprincippet med eller uden jer« havde det været nemt at gå for så at kunne blande sig i koret af utilfredse røster over det udspil, der så var kommet. Men det havde ikke været ansvarligt hverken i forhold til nuværende eller kommende medlemmer at lade vores værste mareridt gå i opfyldelse uden at søge at ændre dem til det bedre.

Den givne aftale bygger på et politisk fundament, der har været lagt i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning. Aftalen ligger altså inden for de politiske rammer, som udvalget har sat for Lægeforeningens ageren på området. I det udvalg sidder repræsentanter for Lægeforeningens delforeninger, ligesom også FADL har haft en observatør i udvalget gennem flere år. Så på den måde bør grundlaget for aftalen ikke komme bag på FADL. På samme måde har FADL fortsat mulighed for at gøre sin indflydelse gældende ved udmøntningen af aftalen, som vil være udvalgets primære opgave i den kommende tid.

Dit fremtidsscenario for de kommende år er heldigvis ikke i overensstemmelse med vores. I princippapiret slås det fast, at en forudsætning for indførelsen af fireårsprincippet er, at uklassificerede stillinger konverteres til uddannelsesstillinger, så det antal stillinger, der skal bruges for, at alle kan blive speciallæge, faktisk slås op. Samtidig betyder Sundhedsstyrel-sens sidste dimensioneringsplan, at antallet af uddannelsesstillinger øges. Alt sammen vil det give bedre mulighed for at opnå den ønskede stilling i det ønskede speciale - og uden at stå i kø i mange år. Der har altid været restriktioner i det frie specialevalg - med indførelsen af fireårsprincippet har man ikke længere ret til at stå i kø - til gengæld er muligheden for at opnå sit ønskespeciale blevet væsentlig større, fordi indførelsen af fireårsprincippet kædes sammen med en øget dimensionering af hoveduddannelsesforløb.

Muligheder kommer med andre ord til at stå over for rettigheder. Og vi har i dette tilfælde vurderet, at det var bedre at sikre de fleste medlemmers muligheder for at opnå deres drømmespeciale end blot at sikre dem retten til at stå i kø til det.

Og det mener vi faktisk ikke er at lade kommende medlemmer i stikken - tværtimod.