Skip to main content

> Svar:

Formand Mette Worsøe, Yngre Læger E-mail: yl@dadl.dk

1. jun. 2007
2 min.

Hej Nicolai,

De fire år vil ikke være en umulig frist i det nye system. Dels bliver der flere uddannelsesstillinger at søge, dels vil stillingerne som hovedregel blive slået op 3-4 gange årligt, og dels vil ansøgningsprocedurerne blive smidigere. Det forlyder fra uddannelsesregionerne, at man vil indføre en evaluering seks måneder inde i introstillingerne, hvor man kan blive vurderet og på den baggrund få mulighed for at søge et hoveduddannelsesforløb. Den praksis vil gøre det muligt at starte direkte i et hoveduddannelsesforløb, når man har afsluttet sin introstilling. Der skulle således kunne blive plads til aktiviteter som Læger uden Grænser og mulighed for at afprøve mere end ét speciale. Samtidig vil udvidelsen i antallet af uddannelsesstillinger betyde, at mulighederne for at vælge noget, der ligger fornuftigt geografisk, også bliver større, så færre tvinges ud i at skulle rykke partner eller familie op med rode eller pendle over uhyrlige afstande.

Som du selv er inde på, er der brug for alle de speciallæger, systemet overhovedet kan uddanne, hvis der skal være kvalitet - eller bare kapacitet - i fremtidens sundhedsvæsen, og det er jo det, hele øvelsen går ud på. Men jeg tør ikke anbefale nogen at ignorere fireårsprincippet med baggrund i det, vi ved nu, for jeg kan godt forestille mig, at man dermed afskærer sig fra nogle valgmuligheder både specialemæssigt og geografisk. Men det ved vi mere om, når principperne bliver konkretiseret. Det arbejde vil Yngre Læger og Lægeforenin-gen følge tæt, og vi vil arbejde intensivt for, at de nye principper kommer til at fungere bedst muligt i praksis. Herunder vil vi holde skarpt øje med, at ingen yngre læger kommer i klemme, fordi der ikke bliver oprettet eller opslået de nødvendige uddannelsesstillinger. Der bliver ikke frit valg, men der bliver flere stillinger at vælge imellem - også i de populære specialer.