Skip to main content

> Svar:

Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen. E-mail: dadl@dadl.dk

2. feb. 2007
1 min.

Jeg kan oplyse, at Lægeforeningen naturligvis er blevet hørt i denne sag, som Lægeforeningen bliver hørt i alle andre sager af vigtighed for lægestanden. Det har også været drøftet i Hovedbestyrelsen, og vi har ytret os offentligt. Derfor har dette næppe at gøre med Lægeforeningens berettigelse, men naturligvis kan man være uenig med Lægeforeningen. Det er imidlertid en misforståelse, at der er tale om, at loven, der trådte i kraft ved nytår, handler om at fratage læger deres autorisation, når de fylder 75 år.

Det gør loven netop ikke. Den begrænser lægens ret til at drive selvstændig virksomhed og til at udskrive medicin til personer uden for egen familie. Den fratager netop ikke lægen autorisation. Dette - foruden den kendsgerning, at loven giver mulighed for dispensation, hvis lægen kan dokumentere erhvervsdygtighed - gjorde, at Lægeforeningen som høringspart ikke havde indvendinger imod loven. Vi har under den efterfølgende debat via Lægeforeningens hjemmeside erklæret vores fulde tillid til de ældre kolleger. Det ligger os meget på sinde at være en forening for alle læger gennem hele livet og dermed også varetage pensionerede og ikkeerhvervsaktive lægers interesser. Derfor vil vi følge, om loven bliver administreret hensigtsmæssigt.