Skip to main content

I artiklen i Politiken den 26. december 2006 citeres vores publikation i Faseb J. i januar 2007, tilgængelig som e-publikation på Faseb J.'s hjemmeside november 2006. Faseb J.'s chief editor har valgt artiklen til forsiden på januarudgaven, har udsendt en pressemeddelelse og har bedt mig om en udtalelse. Vi har således fulgt sædvanlig praksis og publiceret i et peer reviewed tidsskrift. Politiken har valgt at citere artiklen, givet mulighed for at forklare publikationen telefonisk over for artiklens forfatter Kaare Skovmand og at kommentere på artiklens ordlyd, om end med meget kort frist.

Artiklen i Politiken er baseret på publikationen i Faseb J., fortolkningen i Politiken må stå for Kåre Skovmands regning. Ud fra et videnskabeligt synspunkt er det meget vanskeligt at bevise/modbevise effekter fra kosten, og især enkelte kostele-menters helbredseffekter. Mit citat i Politiken: »Hver eneste detalje peger på, at olivenolie er en faktor, der har stor betydning for den lavere forekomst af kræft i Sydeuropa« bygger således ikke kun på vores egen undersøgelse, men på en række epidemiologiske undersøgelser, en række basale mekanistiske undersøgelser og også vores egen undersøgelse; disse er samstemmende i, at olivenolie er associeret med lav kræftforekomst. Det citat vil jeg meget gerne stå ved, især da der ikke rigtigt kan findes undersøgelser, som går i den modsatte retning.

Peter Markmann kritiserer vores design. Jeg vil medgive, at vores forsøgsdesign kunne have været bedre. I diskussionen i artiklen har vi klart anført, at vi også har en sådan reservation, men også hvorfor vi mener, at fortolkningen er valid. Under skrivningen af artiklen har dette punkt været diskuteret intenst, og jeg finder ikke i Peter Marksmanns kritik punkter, som vi ikke allerede har overvejet og vurderet. På denne baggrund vil jeg fastholde vores konklusion, som den er angivet i originalartiklen.

Med hensyn til Politikens artikel er det ikke muligt, og bør det ikke være muligt at forhindre journalister i at skrive om publicerede arbejder. Det mulige valg er derfor, om man vil tale med journalisten og eventuelt give citater. I dette tilfælde har jeg så valgt at tale med journalisten og også komme med citater.

Om den ene eller den anden handlingsmåde giver risiko for, at danskerne æder sig tykke i store mængder olivenolie, kan jeg slet ikke gisne om, men 25 ml olie dagligt, som angivet i både artiklen og i Politikken, finder jeg ikke nogen stor mængde.

Ud fra en generel vurdering ville jeg mene, at det ville være en fordel for folkesundheden, om danskerne udskiftede 25 g animalsk fedt med 25 ml olivenolie, måske helst en endnu større udskiftning.

Forsøget er 100% finansieret af EU framework 5 som et RTD-projekt, og ingen af projektdeltagerne har økonomiske eller andre interesser i olivenolieindustrien eller relaterede industrier.