Skip to main content

Svar:

Overlæge Søren R. Rafaelsen, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus, E-mail: rafaelsen@dadlnet.dk

16. jan. 2006
3 min.

Tak for kommentaren. Lungerne er det næsthyppigste sæde for metastaser fra CRC. Som anført er der nu i enkeltstående tilfælde mulighed for kirurgisk fjernelse af lungemetastaserne; der er endvidere mulighed for CT-vejledt radiofrekvensablationsbehandling med lungemetastaserne [1]. Spørgsmålet, som gruppen fra Hillerød har rejst vedrørende, hvilken modalitet der er den nøjagtigste til lungediagnostik, er derfor væsentlig.

Der foreligger et arbejde fra New York med CT af thorax af 202 patienter henvist til leverkirurgi for levermetastaser fra CRC [2]. Alle patienterne havde negativ thorax røntgenbillede; hos 17 af disse påviste CT svært suspekte forandringer i lungerne. Alle 17 fik fortaget torakoskopi og biopsi; hos to fandtes lungemetastaser og hos de restende påvistes fibrose, granulomer og andre benigne forandringer. Denne opgørelse viste således kun et lavt udbytte ved CT af thorax og mange falske positive resultater.

Et nyt studie påviste abnorme fund hos 24% ved CT af thorax hos patienter med CRC [3]. Fem af 38 patienter havde lungemetastaser. Hos to patienter diagnosticeredes primær lungecancer. En patient fik efter et større udredningsforløb diagnosticeret sacoidose, før kurativ kirurgi blev foretaget. Hos tre af lungemetastasepatienterne blev det almindelige thoraxrøntgen ved blindet »læsning« beskrevet som normalt. Dette kunne tale for anbefalingen af CT af thorax. CT af thorax hos 181 konsekutive patienter med cancer recti vurderet med henblik på præoperativ stråleterapi i Vejle, viste, at 10 (6%) havde lungemetastaser, halvdelen af disse havde samtidig metastaser i lever og/eller milt. Det skal bemærkes, at hos en, der først var beskrevet som obs for lungemetastase, viste senere CT progression. Hos to andre patienter viste skanningen også obs for lungemetastaser, og kontrolskanning viste senere normale forhold. Derudover havde 11 patienter let forstørrede lymfeknuder i mediastinum, seks uspecifikke infiltrater, en lymfom og endelig havde en primær lungetumor.

Det er vigtig at være opmærksom på at yderligere undersøgelser, udløst af fund ved CT, ikke forsinker behandlingen af primærtumoren, eller at kurativ behandling afstås på et falsk grundlag. Der må tilstræbes et højere evidensniveau [4] og dokumentation med flere kontrollerede undersøgelser, før man kan pålægge, at alle at danske CRC-patienter skal have fortaget præoperativ CT af thorax. I og for sig kunne man med de samme gode argumenter som anført i kommentaren forslå PET/CT til at påvise lungemetastaser [5]. PET/CT vil måske være bedre til at skelne mellem maligne og benigne lungeforandringer end CT alene.

Der er ingen tvivl om at CT har en høj sensitivitet, men litteraturen er modstridende med hensyn til antal af falsk positive og bordet fanger.

Referencer

  1. Burcharth F, Jensen BV. Treatment of liver and lung metastases from colorectal cancer. Ugeskr Læger 2005;45:4268-72.
  2. Kronawitter U, Kemeny NE, Heelan R et al. Evaluation of chest computed tomography in the staging of patients with potentially resectable liver metastases from colorectal carcinoma. Cancer 1999;2:229-35.
  3. McIntosh J, Sylvester PA, Virjee J et al. Pulmonary staging in colorectal cancer - is computerised tomography the answer? Ann R Coll Surg Engl 2005;5:331-3.
  4. Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford. Levels of evidence and grades of recommendation. http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp
  5. Strunk H, Bucerius J, Jaeger U et al. Combined FDG PET/CT imaging for restaging of colorectal cancer patients: impact of image fusion on staging accuracy. Rofo 2005;9:1235-41.