Skip to main content

Svar på: »Skal almen praksis være underleverandør til den danske kirurgibranche?«

Direktør Atef El-Kher, KirurgiRejser.dk. E-mail: info@kirurgirejser.dk

16. apr. 2007
2 min.

Dette indlæg er skrevet på baggrund af kendskab til, at Ruth Ahlburgs udtalelser i Ugeskr Læger 2007;169:833-4 er møntet direkte på vores virksomhed, KirurgiRejser. Vi har tidligere ført korrespondance med Ruth Ahlburg.

Ruth Ahlburg nævner en række præoperative undersøgelser og skriver efterfølgende: »Af skrivelsen fremgik, at det skulle være patientens egen læge, der lavede dette.« Dette er ikke korrekt. Det er intet krav fra KirurgiRejser, at det er patientens egen læge, som udfører de omtalte prøver. Det fremgår tilmed meget tydeligt af vores hjemmeside [1], at dersom forundersøgelserne ikke kan anskaffes hjemmefra, kan disse foretages på hospitalet i Belgien.

Det eneste, vores hospital i Belgien ønsker fra patientens egen læge, er en udtalelse om dennes generelle helbredstilstand, da de belgiske læger desværre ikke har adgang til de danske lægejournaler, der måtte være på patienten.

Ruth Ahlburg eksplicerer ydermere, hvorledes hun føler sig taget som gidsel grundet vores fremgangsmetoder. Den danske læge bør ikke føle sig som gidsel i denne situation. KirurgiRejser modtager dog ofte henvendelser fra patienter, som føler sig som gidsler, i og med at deres læge ikke ønsker at hjælpe dem med en udtalelse omkring deres helbredstilstand, da de skal opereres i udlandet. Således er patienten fastklemt og kan ikke få den ønskede operation i hverken udlandet eller i Danmark (grundet urimeligt lange ventelister). Resultatet heraf er, at disse danskere blot bliver større og større, samtidig med at risikoen for følgesygdomme forøges markant.

Vores interesse er naturligvis ikke på nogen måde at komme i strid med reglementet eller sundhedsvæsenet i Danmark. Vi er derimod interesserede i at give en hjælpende hånd, hvilket vi føler, at vi er med til ved at tilbyde fedmeoperationer i Belgien og Tyskland. Ventelisterne til en sådan operation i Danmark er utroligt lange, hvilket skyldes, at kapaciteten på de fem offentlige fedmecentre og de to privathospitaler i Danmark, langtfra er stor nok. Desværre medfører dette flere sygdomme relateret til overvægt, som derved skaber mange sygedage osv. Vi er med til at sænke disse udgifter for det offentlige ved at tilbyde disse operationer som et alternativ til de lange ventelister i Danmark.

Sundhedsstyrelsens egen rapport: »Fedmekirurgi i Danmark« fra 2005 konkluderer, at der skønsmæssigt er 15.000-20.000 mennesker i Danmark med et BMI på over 40kg/m2, altså ekstremt fede mennesker, som har brug for hjælp hurtigst muligt. I selv samme rapport dokumenteres det, at der er 100.000 danskere med et BMI på over 35kg/m2. Det betyder, at af alle de mennesker, som er ekstremt fede eller på vej til at blive det, udgør en meget stor udfordring for sundhedssystemet, hvorfor der skal gøres noget ved problemet meget snart ...

Referencer

  1. http://kirurgirejser.dk/index.php?id=223