Skip to main content

Svigter vi de gamle med apopleksi?

♠ Overlæge Lars Peter Kammersgaard, Afdeling for Neurorehabilitering, Apopleksiafsnittet, Hvidovre Hospital. E-mail: kammersgaard@dadlnet.dk

20. jun. 2008
3 min.

I 2003 blev der udgivet et referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi med en senere opdateret udgave fra 2005. Af referenceprogrammet fremgår det, at man anbefaler, at alle apopleksipatienter behandles på apopleksiafsnit uden skelen til alder eller sygdommens sværhedsgrad.

Desværre har man i en nyligt publiceret landsdækkende undersøgelse påvist, at vi i Danmark her fem år efter den første formelle anbefaling endnu ikke har nået vort mål [1]: Kun 75% af apopleksipatienterne over 80 år bliver indlagt på apopleksiafsnit inden for de første to døgn, mens andelen er lidt højere for de yngre patienters vedkommende (76-77%). Endvidere viser undersøgelsen, at de gamle apopleksipatienter har en dobbelt så stor risiko som yngre patienter (65 år og derunder) for at dø inden for 30 dage, hvis de ikke bliver behandlet på et apopleksiafsnit. Denne effekt er statistisk signifikant, selv efter justering for forskelle i risikofaktorprofil og demografiske faktorer.

Den videnskabelige evidens for referenceprogrammets mål er ellers ganske overbevisende. I internationale, strikt randomiserede undersøgelser har man påvist, at indlæggelse på et apopleksiafsnit i forhold til indlæggelse på medicinske og blandede neurologiske afdelinger bedrer chancen på kort sigt for at overleve, øger chancen for at kunne vende tilbage til sin egen bolig og mindsker behovet for hjælp til dagligdags aktiviteter efter hospitalsindlæggelse uanset alder, køn og sygdommens sværhedsgrad [2].

Patienternes fordel ved behandling på apopleksiafsnit er også undersøgt i Danmark. På kort sigt betyder behandling på apopleksiafsnit bedre overlevelse, at en større andel af patienterne udskrives til eget hjem frem for til plejehjem og en kortere indlæggelsestid uanset alder. På længere sigt har behandling på et apopleksiafsnit frem for på medicinske eller blandede neurologiske afsnit vist sig at kunne reducere risikoen for at dø inden for fem år efter sygdomsdebut med 40%, uanset alder [3]. Faktisk ved vi, at de apopleksipatienter, der profiterer bedst af behandling på apopleksiafsnit, er de gamle, hvad enten vi taler om den korte eller den langsigtede prognose [4].

Denne fint udførte, nye danske undersøgelse [1] bør lede til en fornyet indsats for implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger af, at der indføres et behandlingstilbud med apopleksiafsnit overalt i Danmark og for alle patienter. Man skal i hvert fald erindre sig, at livet for de gamle ikke slutter med, at de får apopleksi. Hver femte apopleksipatient på 85 år eller derover er fortsat i live fire år efter apopleksien [5], og denne patientgruppe vil vokse i takt med den aldrende befolkning.

Referencer

  1. Palnum KD, Petersen P, Sørensen HT et al. Older patients with acute stroke in Denmark: quality of care and short-term mortality. Age Ageing 2008;37:90-5.
  2. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev 1995, Issue 2. Art. No.: CD000197. DOI: 10.1002/14651858.CD000197.pub2.
  3. Jørgensen HS, Kammersgaard LP, Nakayama H et al. Treatment and re-habilitation on a stroke unit improves 5-year survival. Stroke 1999;30:930-3.
  4. Jørgensen HS, Kammersgaard LP, Houth J et al. Who benefits from treatment and rehabilitation in a stroke Unit? Stroke 2000;31:434-9.
  5. Kammersgaard LP, Jørgensen HS, Reith J et al. Short- and long-term prognosis for very old stroke patients. The Copenhagen Stroke Study. Age Ageing 2004;33:149-54.