Skip to main content

Sygehusmanager – hvem har bolden?

Prøv at tænk arbejdet i akutmodtagelsen som en fodboldkamp, der skal spilles …

Anh-Nhi Thi Huynh, speciallæge i akutmedicin

29. okt. 2021
3 min.

Øget patientindtag, COVID-19, sygeplejerskestrejke, dimensioneringsplaner, pressede sygehuse … sundhedssektoren er rødglødende.

Med fodfæste i et ungt speciale (akutmedicin) og 21 danske akutafdelinger med en markant diversitet i organisationen, problematiserer det ofte det fælles sprog og forståelse af akutafdelingernes rammer. Vi står i front – med et bredt sammenspil og snitflader.

Det har vist sig, at fodbold kan samle nationen, og jeg vil i det følgende forsøgsvis danne en parallel. Patienten er bolden, som skal i mål. Alle spillere stiller med skarpe kompetencer 24/7/365 dage om året. Hver dag sættes et nyt hold med forskellige strategier for at nå i mål.

Kampen er skudt i gang, og vi starter fra midten. Primærsektor (dommeren) placerer bolden efter initial vurdering. Akut anamnese og klinik udmunder i en udredningsplan – den første linje skal tackles – bolden spilles rundt (serviceafdelingerne får kortvarig kontakt med bolden og herefter videre ned mod målet). Nu sættes anden linje i spil – patientens symptom afklares, og bolden skal tættere på mål – der foretages kontakt til relevante specialer. Vi nærmer os boksen, hvor straffespark udløses, såfremt vi ikke spiller rent og efter reglerne. Modstanderen dækker hurtigt op – ingen sengepladser – manglende hænder – bolden spilles rundt, indtil en åbning er sikker, og der skydes mod mål.

Alle spillere stiller med skarpe kompetencer 24/7/365 dage om året. Hver dag sættes et nyt hold med forskellige strategier for at nå i mål.Anh-Nhi Thi Huynh, speciallæge i akutmedicin

Fik vi scoret, eller røg bolden i målmandens favn? I fodboldens verden spiller man for at vinde. Men i sundhedssektoren er det patientens vej mod målet, der er af stor betydning. Spillede vi for tæt ude på kanten? Skød vi instinktivt blot for at ramme, eller hvad var formålet? Var der selvmål eller offside?

Vores rammer ændres løbende frapolitisk og regional side, som kan påvirke hvert led i sygehusets parter – fra patienten visiteres, indtil patienten udskrives.

Når kapaciteten fyldes op, og indtaget fortsætter, hvilke håndtag tager vi i brug? Alt dette med tanke på, at banen ikke har ændret sig, og holdet ikke har flere reserver at tage i brug. Det er dyrt at købe spillere udefra, og spillerne skal restituere.

Bolden skal spilles rundt for at nå i mål. Hvordan kan vi afklare forholdene for hvert hjørne og slag, så hver dag ikke er en ny udfordring, men et arbejde med fleksible rammer? Kan vi spille rent uden tacklinger?

Forslag herfra er, at vi sætter en fælles spillestil og definerer de manøvrer, der er behov for at lykkedes – i fællesskab. Fra bolden placeres i centrum til manageren, spillere, gatekeeper og linjevogtere – der vil altid være talrige nuancer på forståelse af hinandens verdener. Pas på, vi ikke bliver for indsnævret.

Lad os samles om bolden. Jeg har ikke svaret, men hvis vi ikke øver os, så kan vi ikke blive bedre. Skal vi tage en omkamp? For at nå op i næste liga …