Skip to main content

Tak til Jens Winther Jensen

Alment praktiserende læge Knud Jacobsen, Ulfborg. E-mail: knud.j@dadlnet.dk

26. okt. 2007
1 min.

Stor tak til Lægeforeningens formand for svar i Ugeskr Læger 2007;169:3126 på mit læserbrev. Han skriver her, at hans ønske om at nedlægge små sygehuse skyldes, at »de ikke har de relevante specialister, hvis meget syge eller tilskadekomne bliver bragt ind.«

Alle er enige om, at meget syge eller tilskadekomne ikke hører til på et lille sygehus, men det problem handler om visitation og ikke om eksistensen af små sygehuse. Og det var netop min pointe med at bringe almen praksis ind i denne sammenhæng. Vi ser også somme tider meget syge mennesker, som vi ikke skal behandle, men visitere. Kvaliteten af denne visitation er et omdrejningspunkt for kvaliteten i hele sundhedsvæsenet, og den er nært knyttet til, hvor god kommunikationen med sekundærsektoren er. Jeg er glad for nu at have fået formandens ord for, at han ikke principielt vil løse kommunikationsproblemer ved at fjerne den ene part.

Formanden og jeg er altså enige om vigtigheden af en god kommunikation mellem primær- og sekundærsektoren, og jeg ser frem til nogle initiativer på den front fra Lægeforeningens side.