Skip to main content

Textbook of fetal abnormalities. 2nd edition

♠ Overlæge Kirsten Søgaard E-mail: soegaard@dadlnet.dk

27. apr. 2007
2 min.


Bogen, som har sit klare fokus på ultralydsskanning og dennes muligheder for at detektere føtale anomalier, indledes med et kapitel om ultralydssikkerhed og et meget relevant kapitel om en misdannelsesskannings opbygning og krav til dennes indhold. Det ville i denne sammenhæng være oplagt med en billedgennemgang af en klassisk anden trimester-misdannelsesskanning, men desværre er kapitlet udelukkende tekstbaseret. Bogen gennemgår herefter systematisk alle organsystemers misdannelser i tekstform suppleret med afsnit om håndtering af misdannelsen.

Bogen er redigeret af tre britiske radiologer, som har fået hjælp til udfærdigelsen af bogens kapitler af yderligere 17 fagpersoner, bestående af radiologer, genetikere, obstetrikere og føtalmedicinere. Forfatterkorpset er således meget heterogent sammensat, og som man kan tænke sig, afspejler dette sig i bogens udformning. Der er flere virkeligt gode kapitler, f.eks. omhandlende kranium, ansigt og columna, og med billeder af høj kvalitet, men også kapitler med billedmateriale af en dårligere kvalitet, f.eks. omhandlende flerfoldgraviditet og placentaforhold.

Der suppleres med meget relevante kapitler om bl.a. kromosomanomalier, virale infektioner og muligheder for detektion af disse intrauterint, intrauterin terapi, hydrops foetalis og et yderst anvendeligt opslagskapitel omhandlende føtale syndromer.

Billeddiagnostikken i føtalmedicin undergår i disse år en rivende udvikling. Dette er der taget højde for med to flotte kapitler om 3D og 4D ultralydsscanning samt MR-scanning, som i tiltagende omfang vinder udbredelse også inden for dette felt.

Konklusivt kan siges, at bogen lever op til navnet »textbook« - men da diagnostik af føtale anomalier er en billeddiagnostisk disciplin, bliver man lidt skuffet over den vekslende kvalitet af og indimellem fraværet af ledsagende billeder. Bogen er således anvendelig og dækker indholdsmæssigt godt, men kan på billedsiden ikke stå alene og må suppleres med andre lærebøger med større indhold af ultralydsbilleder - eller måske endnu bedre: Man supplerer via elektronisk materiale i form af internetbaseret billedmateriale, f.eks. en af de flere velfungerende hjemmesider, eller ved brug af kommercielt tilgængelige cd-rom- og dvd-skiver, som er produceret i stigende antal de senere år.