Skip to main content

Ti spildte år med svine-MRSA

Bakterien har fået lov at sprede sig fra svinestaldene ud i lokalsamfundene, og den er trængt ind på institutioner og hospitaler.

Hans Jørn Kolmos.
Hans Jørn Kolmos.

Overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital,
lærestolsprofessor i klinisk mikrobiologi, Syddansk Universitet
E-mail: hans.joern.kolmos@rsyd.dk

1. jul. 2016
3 min.

Det er sjældent, at en epidemi får lov at udvikle sig, uden at myndighederne griber ind, men sådan er det gået med svine-MRSA. For ti år siden var det en raritet, i dag er det den hyppigst forekommende MRSA-type hos mennesker med over 1.000 nysmittede årligt. Bakterien har fået lov til at sprede sig fra svinestaldene ud i lokalsamfundene, og den er trængt ind på institutioner og hospitaler, hvor den har været årsag til infektionsudbrud med svære sygdomsforløb og flere dødsfald.

En sådan udvikling burde få myndighederne op af stolene, men det er ikke sket. Hvorfor ikke? Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen har besluttet en strategi, som går ud på kun at afbøde de værste skadevirkninger. Befolkningen og sundhedsvæsenet må vænne sig til at leve med problemet, fordi der ingen politisk vilje er til at gribe om ondets rod, som er det store reservoir af smittede svin ude i staldene. Det antages at op mod ti millioner svin i øjeblikket bærer rundt på MRSA.

Myndighedernes passivitet betyder, at forbrugerne må handle på egen hånd. Svine-MRSA er nu så udbredt, at bakterierne også findes i kødet.

Fødevarestyrelsen bærer hovedansvaret for, at det er gået så galt. Styrelsens dyrlæger ved godt, at handel med levende smittede svin er den primære årsag til, at epidemien spreder sig så eksplosivt. Alligevel har styrelsen undladt at intervenere og igangsætte initiativer til at sikre MRSA-frie handelsveje, fordi man mener, at det vil være for omkostningstungt for svineproducenterne. Det fremgår af Rigsrevisionens beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA, som kan downloades ved at google den kursiverede tekst.

Beretningen giver et interessant indblik i tankegangen i Fødevarestyrelsens top. Læs især punkt 58 på side 23 og glem alle forestillinger om, at styrelsen primært er sat i verden for befolkningens og forbrugernes skyld. Punkt 58 viser klart, at erhvervshensynet har Fødevarestyrelsens højeste prioritet. Punktet viser også, at Sundhedsstyrelsen blot retter ind.

Svine-MRSA fylder meget i sundhedsvæsenet i disse år. Bakterierne gør mange folk syge, ikke bare i svineindustrien, men også i samfundet udenfor, og de påfører hospitalsvæsenet store ekstraudgifter. Det virker på den baggrund nærmest grotesk, at bekæmpelsen er lagt i hænderne på veterinærer med ringe kendskab til sundhedsvæsenet og tætte forbindelser til svineindustrien.

Myndighedernes passivitet betyder, at forbrugerne må handle på egen hånd. Svine-MRSA er nu så udbredt, at bakterierne også findes i kødet. Hver tredje pakke konventionelt produceret svinekød indeholder MRSA. Tænk på det, når du står ved køledisken og skal vælge kød til grillen derhjemme. Uanset hvad du køber, husk at stege det godt igennem, og husk at vaske hænder.

– Fortsat god sommer.