Skip to main content

Tine Jess: Kræver det en lægeerklæring at forske?

Fremdriftsreformen på universitetsområdet kombineret med femårsfristen for læger er rigtig dårlig medicin for dansk biomedicinsk og klinisk forskning.

Tine Jess, forskningsleder ved SSI og adj. professor Aalborg Universitet

15. okt. 2014
2 min.

Fremdriftsreformen på universitetsområdet kombineret med femårsfristen for læger er rigtig dårlig medicin for dansk biomedicinsk og klinisk forskning.

I Danmark ønsker vi at være et videnssamfund. Og lægegerningen bygger i høj grad på empiri. Men en række uheldige tiltag fra politisk side gør det til en stor fremtidig udfordring at sikre forskertraditionen inden for lægefaget.

Fremdriftsreformen handler om at få flest mulig gennem universiteterne på kortest mulig tid. Men den op-speedede masseproduktion af kandidater sikrer ikke nødvendigvis kvaliteten af slutproduktet. Universiteterne skal stå på mål for de studerendes gennemførselshastighed. Derfor vil det for fremtiden blive meget svært at bevillige orlov til for eksempel det fagrelevante forskningsår. Dette scenarie er uafhængigt af, om den studerende selv ønsker at finansiere sin studieforlængelse med f.eks. stipendieløn til forskning. Det handler om, at universiteterne bliver underlagt en taxameterordning, hvor færdiggørelsesbonussen ryger, hvis de unge ikke kommer hurtigt nok gennem studierne. Det giver reelt kun universiteterne mulighed for at give de studerende orlov grundet sygdom.

Vi kan ikke undvære forskning på kandidatdelen. Det er på dette stadie, at det fremtidige lag af medicinske forskere i Danmark fostres. Og det er ofte på dette stadie, at talentfulde studerende er allerbedst til at udfordre vanetænkningen og dermed biddrage til innovative tiltag inden for forskningen.

Det er blevet endnu vigtigere at kunne spotte og inkludere fremtidens talentfulde forskere prægraduat, efter at fireårsreglen og sidenhen femårsfristen trådte i kraft.

Da fireårsreglen blev indført, blev det nærmest umuligt at stifte bekendtskab med forskning postgraduat. Man kunne ikke tillade sig at spilde dyrebar tid på at prøve sit talent af. På et tidspunkt blev det muligt at lave ph.d., uden at det talte med i de fire år. Og det er til stadighed en mulighed under femårsfristen. Men det er som udgangspunkt ikke muligt at få forlænget tidsfristen ved ansættelse i andre forskningsstillinger.

Hvis der spændes ben for forskningen både præ- og postgraduat, hvordan skal vi så finde de bedst egnede kandidater til fremtidens ph.d.-studier og forskerkarrierer – og hvordan skal de finde sig selv?

Ministeren må tage ansvar for, at taxameteret stoppes ved faglig relevant orlov. Uden at universiteterne straffes økonomisk

Vi vil i Danmark gerne bedrive medicinsk forskning af højeste kvalitet. Også i fremtiden. Det er derfor nu, der skal handles. Det er nu, fremdriftsreformen implementeres på landets universiteter, og det er nu, at retten til selvfinansieret forskningsorlov under studiet skal sikres fra politisk side. Ministeren må tage ansvar for, at taxameteret stoppes ved faglig relevant orlov. Uden at universiteterne straffes økonomisk.