Skip to main content

Tjek jernstatus hos gravide og ammende kvinder med depression!

Speciallæge Nils Milman, Gynækologis-Obstetrisk Afd., Næstved Hospital. E-mail: nils.mil@dadlnet.dk

11. nov. 2011
3 min.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Gennem den seneste tid er der sat fokus på brugen af antidepressiva (»lykkepiller«) hos gravide og ammende kvinder. 10-20% af de gravide har angiveligt depression (www.videnskab.dk), og et stigende antal kvinder bliver sat i behandling. Der er holdepunkter for, at indtagelse af lykkepiller under graviditeten kan forårsage misdannelser hos fosteret og i ammeperioden kan medføre spædbarnsdød (www.videnskab.dk). Hensigten med dette debatindlæg er at påpege, at der (ud over cerebrale lidelser per se) også findes ernæringsmæssige årsager til psykiske problemer, inklusive depression, hos gravide og ammende. En sufficient ernæring, der indeholder tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler, er nødvendig, for at hjernen kan fungere optimalt. Mangel på omega-3-fedtsyrer øger risikoen for depression, og i nogle studier har man påvist gunstig effekt af tilskud af fiskeolie og folinsyre [1]. Mangel på folat, B12-vitamin, jern, zink og selen ses hyppigere blandt deprimerede end blandt ikkedeprimerede personer, og ydermere nedsætter folatmangel den terapeutiske virkning af antidepressiva [1]. Graviditet og amning stiller store krav til en god ernæring. Hvis ernæringstilstanden forringes, øger det kvindens risiko for at udvikle depression. En hel del danske gravide kvinder har lav vitaminstatus med hensyn til folat, B12-vitamin og D-vitamin [2]. Derfor bør man sikre sig, at kvinden indtager en sufficient kost og de anbefalede vitamin/mineraltilskud - og en dårlig ernæringstilstand bør rettes op, inden der ordineres lykkepiller. Der er dog fortsat behov for prospektive koststudier til yderligere belysning af sammenhængen. Kvinder i den fertile alder har generelt lav jernstatus pga. de menstruelle jerntab kombineret med lavt indtag af jern med kosten, og 40% har meget små eller ingen jernreserver [3, 4]. Når kvinden bliver gravid, stiger jernbehovet markant, og hvis der ikke gives jerntilskud, udvikler mange jernmangel og jernmangelanæmi [3, 4]. I flere studier er det påpeget, at jernmangel og jernmangelanæmi kan medføre emotionel instabilitet, irritabilitet, søvnproblemer, nedsatte kognitive evner og øge hyppigheden af depression [1, 4, 5]. Undertegnede har anbefalet, at alle gravide ved første lægebesøg får tjekket deres jernstatus (plasmaferritin, hæmoglobin) inden der tages stilling til størrelsen af profylaktisk jerntilskud [3]. Dette tiltag er nu indført i den svenske svangreprofylakse og fungerer delvist i den norske. Hvis der findes indikation for at behandle en gravid/ammende kvinde med lykkepiller, må det derfor under alle omstændigheder være relevant først at tjekke jernstatus. Hos kvinder med jernmangel bør man påbegynde behandling med peroralt jern (evt. intravenøst jern) og afvente, om jernbehandling mindsker de psykiske symptomer, inden der påbegyndes behandling med lykkepiller.

  1. Bodnar LM, Wisner KL. Nutrition and depression: implications for improving mental health among childbearing-aged women. Biol Psychiatry 2005;58:679-85.

  2. Milman N, Byg K-E, Hvas A-M et al. Erythrocyte folate, plasma folate and plasma homocysteine during normal pregnancy and postpartum: a longitudinal study comprising 404 Danish women. Eur J Haematol 2006;76:200-5.

  3. Milman N. Jernprofylakse til gravide. Generel eller individuel og i hvilken dosis? Månedsskr Prakt Lægegern 2006;84:683-93.

  4. Milman N. Prepartum anemia. Ann Hematol 2008;87:949-59.

  5. Milman N. Postpartum anemia I: definition, prevalence, causes and consequences. Ann Hematol 2011;90;1247-53.

> Svar:

Professor Poul Videbech, Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universistethospital, Risskov. E-mail: videbech@dadlnet.dk

Interessekonflikter: se www.videbech.com

Tak til speciallæge Nils Milman for læserbrevet. Jeg kan ikke være mere enig: grundig udredning af mennesker med depression er meget vigtigt. Det er bl.a. beskrevet i Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for unipolar depression hos voksne fra 2007 [1] og i flere andre publikationer, f.eks. [2, 3].

Et hjertesuk: Betegnelsen lykkepiller bør ikke bruges. Det er en stigmatiserende betegnelse, som giver et lidt latterligt skær over behandlingen af en sygdom, som nogle gange medfører døden for den ramte.

  1. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. København: Sundhedsstyrelsen, 2007.

  2. Ashkanian M, Tehrani E, Videbech P. Effekten af vitamin D på neuropsykiatriske tilstande. Ugeskr Læger 2010;172:1296-300.

  3. Videbech P, Tehrani ES. Billeddannende teknikker og et forslag til neuropsykiatrisk udredningsprogram for patienter med depression. Ugeskr Læger 2007;169:1431-4.