Skip to main content

Total burn care

Herndon D.N.

2. nov. 2005
2 min.

Second edition

Med fokus på, at moderne brandsårsbehandling er et komplekst og multidiciplinært medicinsk speciale, har David Herndon, chef for brandsårsafdelingen i Galveston, Texas nu udgivet 2. udgave af »Total burn care«. Det er biblen inden for moderne brandsårsbehandling. Alt - simpelthen alt er gennemgået på over 800 sider. Lige fra præhospitalbehandlingen, over selve brandsårsbehandlingen og til reintegration i samfundet igen er gennemgribende behandlet.

Bogen beskriver nødvendigheden af at centralisere behandlingen på store, veludstyrede centre, der konstant beskæftiger sig med brandsårsbehandling, for i ly af dette at kunne oppebære en meget stor og nødvendig rutine. Brandsårsbehandlerteamet er et gennemgående begreb i hele bogen. To til tre senge på en kirurgisk afdeling til intermitterende brandsårsbehandling er fortid. Forfattergruppen, og den er stor, er da også tydelig tværfaglig, inddragende sygeplejersker, diætister, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter etc.

En anden force i bogen er, at nært beslægtede sygdomsbilleder, såsom elektriske skader, ætsningsskader, forfrysninger, nekrotiserende hudsygdomme etc., også grundigt behandles. Og alle kapitlerne er med massive opdaterede referencelister.

Farveillustrationerne er desværre begrænset til nu kun fire sider. Man kunne absolut have ønsket sig flere farvefotografier. Især i rekonstruktionskapitlerne, der ellers tekstmæssigt er fremragende. Som en anden positiv ting ses nu, at 70 sider er forbeholdt til de psykologiske og sociale aspekter med henblik på at reintegrere brandsårspatienten i samfundet igen. Det må siges at være et kæmpe fremskridt i en ellers meget kirurgisk orienteret bog.

Der er ingen tvivl om, at det er den mest gennemgribende brandsårsbehandlerbog, der er skrevet. Den bør være en del af biblioteket på enhver brandsårskirurgisk afdeling.

London: W.B. Saunders, 2002. 817 sider.

Pris: 125 GBP. ISBN 0-7020-2612-3

Bjarne F. Alsbjørn