Skip to main content

Træning i compassion hjælper pårørende, viser ny dansk forskning

Compassion handler om at blive opmærksom på sin egen eller andres lidelse – og være motiveret til at lindre den lidelse.
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Lone Overby Fjorback ph.d. speciallæge i psykiatri associate professor ved Institut for Klinisk Medicin - Dansk Center for Mindfulness. lone.overby.fjorback@clin.au.dk. Nanja Holland Hansen psykolog og ph.d.-studerende Institut for Klinisk Medicin - Dansk Center for Mindfulnes & Jens Peter Eckardt BSW MSc chefanalytiker i Bedre Psykiatri Videnscenter for psykiatri og pårørende

3. maj 2021
3 min.

Coronapandemien presser psykiatrien, psykiatriske patienter og deres pårørende [1]. Psykiatrisk lidelse repræsenterer en belastning for den enkelte og familien som helhed [2]. Med en global sundhedskrise oplever Bedre Psykatri en stigning i pårørendes efterspørgslen på inddragelse, træning, viden, information og redskaber. Det er afgørende at sætte ind med kvalificeret støtte, fordi de pårørende er en bæredygtig ressource – både for den syge, familien, personalet og samfundet. Metaanalyser anbefaler, at interventioner målrettet pårørende integreres i behandlingen [3, 4], og det potentiale skal vi udnytte.

Nyt dansk studie publiceret i JAMA [5] viser, at træning i compassion for pårørende til patienter med psykiatriske lidelser markant forbedrer trivsel og nedsætter symptomer på stress, angst og depression. Interventionen består af undervisning og træning af mental sundhed og foregår i gruppe med op til 20 deltagere. Compassion handler om at blive opmærksom på sin egen eller andres lidelse – og være motiveret til at lindre den lidelse. De pårørende forbedrer desuden opmærksomhed, følelse af fælleskab – og nedsætter følelsen af ensomhed og isolation [5].

Vi har således viden og erfaring til at give pårørende og familien en meningsfuld hverdag og samtidig gøre dem til en væsentlig, vedvarende og supplerende ressource – for den syge og for psykiatrien.

Det er en forudsætning for en velfungerende psykiatri, at der findes den nødvendige hjælp og støtte til pårørende. Viden om medfølelse som interventionsform nærer håb om innovative og kvalitetssikrede løsninger. Vi skal passe på de pårørende, og området kalder på langt større faglig, forskningsmæssig og politisk bevågenhed, forpligtelse og dedikation. Lad denne viden tjene som et videnskabeligt nybrud i vores ellers fragmenterede hjælp og støtte til de mange pårørende, der dagligt gør en markant forskel. Samfundsøkonomisk kan det blive en virkelig god investering. Mental sundhed bør tages alvorligt, og med en samlet indsats kan vi bygge bro mellem forskning og praksis.

Referencer

Referencer

  1. Eckardt JP. Caregivers of people with severe mental illness in the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry 2020;7:e53.

  2. Sartorius N, Leff J, L´opez-Ibor et al, red. Families and mental disorders: from burden to empowerment. John Wiley & Sons, 2005.

  3. Yesufu-Udechuku A, Harrison B, Mayo-Wilson E et al. (2015). Interventions to improve the experience of caring for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2015;206:268-74.

  4. Sin J, Gillard S, Spain D et al. Effectiveness of psychoeducational interventions for family carers of people with psychosis: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev 2017;56:13-24. d

  5. Hansen NH, Juul L, Pallesen K, Fjorback LO. Effect of a compassion cultivation training program for caregivers of people with mental illness in Denmark: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open 2021;4:e211020.