Skip to main content

Trochlearisparese grundet kronisk sinuitis

Læs svar i bunden af dette indlæg.

Christian von Buchwald professor overlæge dr.med. Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik Rigshospitalet

4. aug. 2020
4 min

Med interesse har jeg læst en spændende og meget relevant kasuistik: »Trochlearisparese grundet kronisk sinuitis« (Ugeskr Læger 2019;181:V11180779). Imidlertid må følgende kunne gøre læseren noget forvirret og måske reducere læringen af sygehistorien:1. Det beskrives: »… blev der ved endoskopisk bihuleoperation foretaget fjernelse af polypper, nedtagning af forreste og bagerste os ethmoidale …«Det passer meget lidt sammen med præoperativ ambulant endoskopi samt præoperativ CT af bihuler, hvor der ses »rene« dvs. helt luftfyldte forreste og bagerste ethmoidal-bihuler uden mindste tegn på næsepolypper(?) Var operationen ensidig eller bilateral? Hvor udgik de fjernede polypper fra (når ikke fra etmoidet)? Var det et lokalt og ensidigt polypagtigt slimhindeødem anteriort for højre sinus shenoidalis vel foreneligt med, at infektionen alene på CT kunne ses i højre sinus sphenoidalis? Og på trods af at det alene på CT af bihuler var højre sinus sphenoidalis, som havde sløring, er der åbenbart ikke åbnet til den syge bihule.2. Jeg mener ikke, at figurteksten til Figur 1 er dækkende. CT af bihuler viser en næsten total sløring af højre sinus sphenoidalis og med tydelig påvirkning/remodelling af ossøse afgrænsning (sammenlign gerne med venstre sinus sphenoidalis, som viser normale forhold).3. Følgende kan jeg heller ikke helt få til at passe: »Vores postulat er, at markant inflammation og infektion i etmoidet i dette tilfælde medførte diffusion …«. Dette er baseret på, at CT af bihuler viste normale sinus ethmoidales.Så jeg vil gerne bede forfatterne hjælpe med at afklare ovenstående. Mon patienten har haft en purulent højre sphenoiditis og derfor ikke har fået en komplikation til en erkendt kronisk rinosinuitis med næsepolypper?

Faktaboks

Fakta