Skip to main content

Turnus på 9 måneder

Sekretariatsleder Hanna Hynding Nielsen, Afdelingerne for Forskning, Kvalitet og Uddannelse. E-mail: hynding@sja.dk
6. mar. 2006
01 min

Som administrativ medarbejder i Afdeling for Lægelig Videreuddannelse i Sønderjyllands Amt kan en turnusuddannelse på 12 måneder vække bekymring.

I forvejen bruger vi en del administrative ressourcer på planlægning af obligatoriske kurser, barselsorlov, ferie og meget andet.

Vi har til opgave at hjælpe til med, at afdelingerne fungerer, selvom turnuslæger skal på obligatorisk kursus, går på barsel og holder ferie. Vi må ikke »tømme afdelingerne« og skal derfor fordele planlægningen af hvem, vi sender på kursus, og finde erstatningsuddannelse til de turnuslæger, der kommer retur fra barsel eller anden orlov.

Hvis en turnusuddannelse skal gennemføres på 12 måneder, betyder det, at afdelingen har turnuslægen i ni måneder i alt, hvis vi fratrækker ret til:

  • Deltagelse i obligatoriske kurser (otte dage)

  • Ferie (seks uger)

  • Sygdom (i gennemsnit ca. 3%, svarende til 6-7 dage)

  • Omsorgsdage (seks dage ved tre børn)

  • Barns første sygedag (?)

Jeg kan godt forstå, hvis afdelinger, praksis- og turnuslæger er bekymrede for en turnusuddannelse på 12 måneder.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen