Skip to main content

Uddanner man geriatere i København?

Den seneste lægeprognose forudser en stigning af geriatere frem til 2040. Det er tiltrængt, men det går for langsomt.

Ellen Astrid Holm, ledende overlæge, Geriatrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.
Ellen Astrid Holm, ledende overlæge, Geriatrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.

Ellen Holm, ledende overlæge, Geriatrisk Afdeling, Bykøbing Falster Sygehus

26. apr. 2016
2 min.

Ja, det gør man selvfølgelig. Den provokerende overskrift skyldes, at man på Københavns Universitet ikke underviser i geriatri. Man kan næsten ikke tro, at det er sandt!

Københavns Universitet anfører, at de andre internmedicinske specialer som del af deres forelæsninger sørger for at undervise i geriatri, for de andre har jo også ældre patienter. Jo tak, som geriater behandler jeg også mange endokrinologiske, kardiologiske, lunge-, eller infektionsmedicinske patienter – men det kvalificerer mig jo ikke til at undervise på universitetsniveau i disse specialer.

Når man som sjællænder læser denne målbeskrivelse, er det beskæmmende at måtte erkende, hvor langt bagud vi er

I Europa undervises der på de fleste universiteter i geriatri, og den geriatriske sektion af EU's lægelige organisation (UEMS – Geriatric Section) har udarbejdet et konsensusdokument om, hvad en europæisk prægraduat målbeskrivelse for geriatri som minimum bør indeholde (publiceret i Age and Ageing 2014). Når man som sjællænder læser denne målbeskrivelse, er det beskæmmende at måtte erkende, hvor langt bagud vi er. Så galt står det heldigvis ikke til på landets øvrige universiteter.

En meget stor del af arbejdet i sundhedsvæsenet, hvad enten det er i primærsektoren eller på sygehusene, drejer sig om gamle mennesker. Alle ved, at andelen af ældre vokser – det viser talrige rapporter og analyser. F.eks. kan man ved et simpelt opslag i Danmarks Statistikbank se, at befolkningsandelen af de 70-79-årige i perioden 1980-2016 er steget med ca. 30%, mens andelen af 90-99-årige er steget med 200%! Ikke mærkeligt, at man fra politisk hold har nedsat en ekspertgruppe til at drøfte og følge diverse tiltag rettet mod den ældre medicinske patient.

Den aktuelle lægeprognose, som kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, forudser en betydelig relativ stigning (258%) i antallet af geriatere frem til 2040. Det er hårdt tiltrængt, men stigningen kommer for langsomt. Speciallægereformen betød en nødvendig specialisering, og som det ses af diskussionen om akut medicin som muligt nyt speciale, er der er et enormt behov for den bredt uddannede internmediciner, som geriateren er. Der er brug for geriatere i akutmodtagelser, i samarbejdet med andre specialiserede afdelinger og i samarbejdet med primærsektoren. Og så er der brug for geriatere til forskning og undervisning. Vi mangler forskning, som skaffer ny viden om den komplekse behandling af ældre patienter med multimorbiditet og funktionstab (læs: geriatriske patienter), og alle læger har brug for at vide mere om behandling af geriatriske patienter. Der er derfor behov for forbedring af geriatriundervisningen prægraduat og en øgning af uddannelseskapaciteten postgraduat.