Skip to main content

Udtalelse

Lektor Niels Kristian Kjær, Sønderborg E-mail: nk@telemed.dk Professor Berit Eika, Aarhus Universitet Professor Claus Hovendal, Odense Universitetshospital Sekretariatschef Jan Greve, Det Regionale Videreuddannelsesråd Medlemmer af arbejdsgruppen for den nye turnusmålbeskrivelse, nedsat af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

8. jun. 2007
1 min.

I sit forsvar for Lægeforeningens kontroversielle aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, foretager formanden for Lægeforeningen en fejlcitering i Ugeskrift for Læger [1].

Den af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse nedsatte arbejdsgruppe for ny turnusmålbeskrivelse har ikke skrevet, at en afkortning af turnus ville kunne foregå uden et kvalitetstab for uddannelsen, tværtimod. Man kan naturligvis ikke lære det samme på 12 måneder som på 18 måneder.

Arbejdsgruppen har efter et politisk oplæg udarbejdet en ny målbeskrivelse, der vil kunne opnås på henholdsvis 12 og 18 måneder. I rapporten er det anført, at 12-måneders-modellen ville kunne opfylde en række angivne nye mål, men at 18- måneders-modellen vil give en bedre kvalitet og mulighed for flere læringsmål [2].

Vi ønsker ikke at blive inddraget i forsvaret for den indgåede aftale.

Referencer

  1. Jensen JW. Et tilbageskridt i lægeuddannelsen. svar. Ugeskr Læger 2007;169:2046-7.
  2. Det nationale råds turnusarbejdsgruppe. Forslag til fremtidens kliniske basisuddannelse. 2006: 9.