Skip to main content

Velfærd eller svindel

23. nov. 2007
3 min.

Ulla Danielsen, ulladanielsen@mail.dk

Books on Demand, 2007 (2 bind)

Bind 1: 292 sider

Pris: 220 kr.

ISBN 978-87-7691-157-7

Bind 2: 132 sider

Pris: 130 kr.

ISBN 978-87-7691-165-2

Læge Jytte Hestbech, der midt i sin karriere blev invalideret af sklerose, har skrevet bogen »Velfærd eller svindel« med undertitlen »Om korruption og magtmisbrug i den offentlige sektor«.

Det er historien om en læge, der kommer ned med nakken, og bogen er hendes opgør med det såkaldte danske velfærdssystem, som tilsyneladende er noget ringere end sit renomme.

Som læser må man knibe sig selv i armen over den tilsyneladende fuldstændige mangel på kvalitet i de dele af social- og sundhedssektoren, den syge læge møder, og bogen kan anbefales til alle læger, der har patienternes ve og vel på sinde.

Jytte Hestbech beskriver, hvordan lægekonsulenter glemmer deres lægelige viden, når de fritages for at stå til regnskab i forhold til lægelov, lægeløfte og lægernes etiske regler, og som læser undermineres ens grundlæggende forestillinger om, at læger har et ønske om at hjælpe de syge. Forfatteren fører dette problemkompleks igennem og påviser, at lægeloven overtrædes både af Patientklagenævnet, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen.

Yderligere foruroliges man som læser over, at de psykiatriske diagnoser gives så lemfældigt, og man må give forfatteren medhold i dennes undren over, at speciallægernes fagforening accepterer, at deres medlemmers store viden fejes af bordet af alment praktiserende læger.

Forfatteren påviser også så mange fejl og en så stor uvidenhed hos Retslægerådet, at man får den tanke, at dette råd ikke mere har nogen berettigelse.

Endelig beskriver Jytte Hestbech en ubehagelig mangel på objektivitet i Østre Landsret, og man forstår hendes opfattelse af, at hun har mistet sine borgerlige rettigheder og er blevet udstødt af samfundet.

Efter at forfatteren har brugt alle de legale veje til at få en rimelig bedømmelse af sin erhvervsevne, når Jytte Hestbech frem til, at der bør oprettes en hjemmeside, som udleverer navnene på de mest medløbende lægekonsulenter og magtfuldkomne sagsbehandlere.

Bogen er i to dele, og det letlæste og meget spændende bind to handler om en virksom, men ignoreret sklerosebehandling, og om samfundets store viden, som ikke må bruges på svage grupper. Her beskriver forfatteren sin egen sygdomsbehandling, og man følger de gradvise bedringer gennem de ni år, hun har været i behandling hos den svenske læge Birgitta Brunes.

Behandlingens effekt tydeliggøres, da MS-patienten får målt ganske voldsomme forbedringer på Center for Polio - Trafik - og Ulykkesofre, hvor det samtidig oplyses, at de aldrig før har set noget tilsvarende hos en sklerosepatient!

Men også her beskrives samfundets modstand og forsøg på at forhindre denne behandling, og som læser forfærdes man over, at både neurologer og Scleroseforeningen tør fraråde patienterne denne behandling.

Sygdom er hver mands herre, og bogen henvender sig til alle tænksomme mennesker, men den burde måske især være et must for Jytte Hestbechs tidligere kolleger - lægerne.