Skip to main content

Vi kan ikke undvære forskningsåret

♠ På vegne af Selskab for Medicinsk Studenterforskning. Læge, ph.d.-studerende Anna Krarup Keller, formand, stud.med., forskningsårsstuderende Thomas Lass, sekretær, stud.med., ph.d.-studerende Morten Schmidt, kasserer, læge Luis S. Ferreira, næstformand. E-mail: studenterforskning@studmed.au.dk

27. nov. 2009
2 min.

I Ugeskriftet (2009;171:3387) fortæller lægerne Bo Løfgren, Iben Møller Jønsson og Troels Thim om, hvordan forskningsåret er i fare på grund af en anbefaling om at afskaffe de små bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Bevillinger som finansierer de fleste forskningsårsstuderendes løn og dermed muliggør gennemførelsen af deres forskningsår.

I Selskab for Medicinsk Studenterforskning deler vi denne bekymring. Vi har gennem mange år været en organisation for forskningsårsstuderende, primært fra Aarhus Universitet. Vi oplever til stadighed en meget stor interesse, efterspørgsel og udbytte af forskningsåret - både blandt de studerende og de lektorer og professorer, der fungerer som vejledere. I september 2008 arrangerede vi Kongres for Medicinsk Studenterforskning, hvor 80 forskningsårsstuderende fra hele landet præsenterede forskningsresultater og delte viden om metoder og forskningsideer med hinanden. Kongressen viste, at studenterforskningen lever i bedste velgående i Danmark, endda på et rigtigt højt niveau med fine internationale publikationer. I marts 2010 arrangerer Selskab for Medicinsk Studenterforskning den næste landsdækkende kongres, og interessen er bestemt ikke aftaget.

Siden 2003 er over 500 stipendier fra Det Frie Forskningsråd blevet uddelt til forskningsårsstuderende. Vi har selv været blandt modtagerne og været utroligt glade for vores forskningsår, der har givet en uvurderlig ballast i vores videre forsknings- og lægeliv. Vi mener, at det vil være et stort tab for kommende generationer af lægestuderende, hvis denne mulighed for et års forskning og fordybelse fratages dem, ligesom det kan påvirke rekrutteringsgrundlaget for ph.d.-studerende. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at de små bevillingstyper fra Det Frie Forskningsråd opretholdes.

INTERESSEKONFLIKTER: Alle forfattere har modtaget støtte fra Forskningsrådet fra Sundhed og Sygdom i forbindelse med deres forskningsår.