Skip to main content

Vi vil ikke have læger her i landet

Stud.med., Aarhus Universitet, og medlem af politisk udvalg, KU i Stor-Aarhus, Andreas Steenholt Niklassen
E-mail: andreas.steenholt.niklassen@post.au.dk
Interessekonflikter: ingen

27. okt. 2014
2 min.

Ifølge prognosen fra Yngre Læger siges det, at vi i Danmark om tyve år vil mangle 5.500 læger i Danmark i forhold til behovet for lægehjælp. På den tid vil lægerne kun dække op mod 83% af efterspørgslen på lægefaglig arbejdskraft, hvilket er en drastisk reduktion i modsætning til i dag, hvor vi dækker op mod 93%. Dette er en alarmerende udvikling, som der burde tages fat på af politikerne på Christiansborg hurtigst muligt.

Det er dog paradoksalt for disse politikere at snakke om lægemangel, når disse igen smider lægerne ud af landet trods mangel og især kommende mangel på lægelig arbejdskraft. Vi uddanner læger her i Danmark for derefter at smide dem ud af landet ved at forbyde dem at få en fast stilling, ved at nægte enkelte læger i at blive speciallæger. Dette gøres via femårsreglen, som dikterer, at hvis man ikke er i gang med en speciallægeuddannelse inden for fem år efter aflagt lægeløfte, har man ikke mulighed for at blive speciallæge i Danmark. Dette fører til, at mange læger vælger at uddanne sig i et speciale i vores nabolande, og man kan kun gisne, om de vil komme tilbage til Danmark igen.

Denne regel er helt absurd og burde afskaffes hurtigst muligt. Vi spilder mange millioner kroner på at uddanne læger på landets universiteter – som vi faktisk står og mangler og især kommer til at mangle i fremtiden – for derefter at smide dem ud af landet igen.

Giv os lægerne tilbage. Afskaf femårsreglen! Nu!