Skip to main content

Viden går tabt

Indlæg i debatten ”Social ulighed er sundhedsskadelig”.

Speciallæge, dr.med. Niels Lauritz Torp Carlsen, Odense
E-mail: niels.carlsen@ymail.com
Interessekonflikter: ingen

11. jul. 2016
1 min.

Jonas Winkel Holm bringer i Ugeskrift for Læger [1] en kritik af Pedersen et als indlæg ”Social ulighed er sundhedsskadelig”. Som jeg skrev i et læserbrev i Politiken 3.6.2016, er jeg helt enig med Pedersen og al. Al videnskabelig forskning viser, at fattigdom er den væsentligste årsag til sygdom. Lægeforeningen har altid vidst, at fattigdomsbekæmpelse var den bedste måde at bekæmpe sygdom på. Denne viden synes nu at gå tabt på grund af højreorienteret politisering mod Lægeforeningens hidtidige politik om fattigdomsbekæmpelse som vigtigste redskab mod sygdom.

Referencer

LITTERATUR

  1. Holm JW. Nej, Lægeforeningen skal ikke politisere. Ugeskr Læger 2016;178:1287.