Skip to main content

Villy M Schmidt: Ugeskriftet mangler en detector

Alkoholbehandling med gapatentin - virksomt eller ej?

Speciallæge i almen medicin Villy Meineche Schmidt. E-mail: Villy@strandvang.dk
Interessekonflikter: ingen

4. apr. 2014
2 min.

Faktaboks

Fakta

Under overskriften »Gabapentin er effektivt til behandlingen af alkoholafhængighed« citeres et i JAMA publiceret arbejde, hvor man anfører, at »gabapentin øgede signifikant andelen af abstinente«. Imidlertid ses de anførte konfidensintervaller mellem placebogruppen, lavdosisgabapentin- og højdosisgabapentingruppen at overlappe. Den korrekte konklusion er derfor, at:

»I det anførte forsøg var behandling med gabapentin i såvel højdosis som lavdosis ikke signifikant bedre end behandling med placebo i henseende til andel af abstinente patienter«.