Skip to main content

WPA/ISSPD Educational Program on Personality Disorders

♠ Klinikchef Anne F. Lindhardt E-mail: anne.lindhardt@rh.regionh.dk

10. aug. 2007
3 min.

Som led i en serie af undervisningsprogrammer har Word Psychiatric Association i samarbejde med International Society for the Study of Personality Disorder udgivet en webudgave: Educational Programme on Personality Disorders. Programmet består af en tekst i tre moduler: Conceptual and Methodological Foundations (red. Thedore Millon ), The Personality Disorders (red. Elsa Ronningstam ) og Case Vignettes (red. Erik Simonsen). Hvert modul afsluttes med en referenceliste og forslag til yderligere læsning. Endelig stilles der en række spørgsmål til kollegial diskussion i workshopper eller klasserum. Hertil foreligger en PowerPoint-præsentation, der kan downloades direkte og som i enkel og pædagogisk form gengiver highlights fra teksten.

Hvert modul har engageret et omfattende forfatterpanel og et panel af reviewers, således at den viden, der præsenteres, er up to date, samtidig med at det er områdets ypperste repræsentanter, der formidler deres viden. Herved adskiller programmet sig fra vanlige lærebøger, der oftest lader en enkelt forfatter præsentere et enkelt vidensområde.

Netudgaven gør det muligt at opdatere viden med regelmæssige mellemrum: hvert tredje år, lover redaktørerne! Herved adskiller det sig ligeledes fra lærebøger, hvor der ofte går mange år, før der kommer en revision, hvorved den præsterede viden forældes.

Personlighedsforstyrrelser er et af de mest komplekse områder i psykiatrien og er svære at definere operationelt. Forståelse af personligheden i sig selv er »en matrix af forskellige kvaliteter afspejlet i såvel karakter som i reaktionsmønstre«, som Allan Tasmann skriver i sit forord. For at forstå, hvad personlighedsafvigelser er, kræves der et normalitetsbegreb, der kan være lige så vanskeligt at afgrænse.

I de senere år er der kommet en stigende interesse for at forstå også de positive afvigelser i personligheden, med begreber som resilience og recovery, hvilket både klinisk og pædagogisk påkalder sig stor opmærksomhed.

Første modul giver en grundig indføring i tænkningen om personlighedsforstyrrelser, forskellige forståelsesmodeller, patogenese, diagnostik og behandling. Modulet er teoritungt og mere rettet mod den erfarne end den »nye« læser. Til gengæld er det meget grundigt, og de mange fundamentale teoretiske og kliniske problemstillinger samt kontroverser, der karakteriserer området, berøres.

I andet modul gennemgås de forskellige diagnoser såvel ud fra det amerikanske diagnosesystem DSM-IV, som WHO's ICD-10-klassifikationssystem. Atter vinder grundigheden over læsevenligheden.

Tredje modul er en casevignetsamling, der illustrerer hver enkelt personlighedsforstyrrelse konkret. Hver case afsluttes med en redaktionel kommentar. Væsentlige psykopatologiske og adfærdsmæssige træk illustreres her, således at grænsen til det normale bliver tydeliggjort. Samtidig giver kommentarerne anledning til at highlighte forskelle i tilrettelæggelse af behandlingen af disse patienter i forskellige settings og kulturer. Med dette modul lykkes det at perspektivere og give kød og blod til de to foregående.

Et råd til læserne: læs først modul tre, så to, dernæst et, og så tre igen. Så får man lært rigtig meget!

Det er både et prisværdigt, grundigt og nyttigt arbejde, der her foreligger. Den netbaserede form muliggør en videnspredning, som er unik, idet man i stort set alle lande og kulturer har netadgang, hvorimod lærebøger kan være vanskeligt tilgængelige. Det her foreliggende program kan varmt anbefales både til undervisere i psykiatri - de får det meste forærende såvel PowerPoint-præsentationen som eksemplerne - men sandelig også til studerende, såvel præ- som postgraduate.