Skip to main content

www.nærkontakt.net.

Schramm M, Lønsted V.

2. nov. 2005
2 min.

Netpsykologi, kommunikation og rådgivning

Bogen er skrevet af to psykologer, og dens hovedfokus er netkommunikation især med psykologisk rådgivning og behandling som sigte - enten via tidsforskudt e-mail-kontakt eller via samtidig onlinekontakt mellem bruger og rådgiver.

Første del af bogen beskriver netkulturens sprog, adfærd og sociale liv. Forskelle ved skriftlig kontakt og ansigt til ansigt-kontakt diskuteres på basis af den forskning, der aktuelt forefindes vedr. computermedieret kommunikation. E-mail-kommunikation har positive kvaliteter i rådgivnings/behandlingsrelationer, fordi det er en mere uformel måde at kommunikere på, som dermed tilskynder til større åbenhed vedr. personlige forhold og problemer end ved personlig kontakt. Der er mange interessante betragtninger vedr. »patient«-behandler-forholdet, som ændres ved computerkommunikation.

Anden del er især en gennemgang af fire psykoterapiformer: psykodynamisk, oplevelsesorienteret/humanistisk, kognitiv og systemisk/narrativ terapi. Forfatterne forsøger her at give en beskrivelse af, hvordan de forestiller sig de fire terapiformer anvendt i behandling og rådgivning via online- eller e-mail-kontakt. Det kan være vanskeligt at se det hensigtsmæssige i at tilbyde fx psykodynamisk terapi eller gestaltterapi via computer, og forfatterne fremhæver da også farerne ved anvendelse af fx tolkning/overføring/modoverføring i e-mail-sammenhæng. Derimod foreligger der inden for kognitiv terapi en række undersøgelser, der viser effekter af egentlig behandling via computer. Forfatterne har kun enkelte referencer med og nævner kun kort det, der måske er den egentlige fremtid for computerterapi: kognitive ekspertprogrammer til selvbehandling (fx til panikangst: www. fearfighter.com og til depression: www.mindstreet.com).

Forfatterne forholder sig ikke til det samfundsproblem, at en stor del af befolkningen søger hjælp hos stadig flere frivillige organisationer, der tilbyder mere eller mindre kvalificeret rådgivning - hvor i billedet befinder det offentlige sundhedsvæsen sig?

Bogen er godt skrevet og let tilgængelig. Der er ret mange gentagelser, og den bærer præg af, at feltet endnu er i sin vorden. Bogen kan anbefales til praktiserende læger, psykiatere og psykologer, men i øvrigt til alle der interesserer sig for patient-behandler-kontakt og computermediet.

København: Dansk Psykologisk Forlag, 2001.

252 sider. Pris: 298 kr. ISBN 87 7706 327 9.

Marianne Breds Geoffroy