Content area

|

Ydernumre og speciallægemangel

Forfatter(e)
Speciallæge Kjeld Lyngborg, Frederiksberg, & overlæge Mogens Tangø, Hjertecentret, RigshospitaletE-mail: mogens.tangoe@rh.regionh.dk
I tiden før 1977 havde enhver læge ret til at praktisere uden for hospitalerne, hvis vedkommende havde erhvervet jus practicandi. Dette krævede ud over medicinsk embedseksamen et års turnustjeneste på et hospital. Inden for intern medicin havde de fleste, der praktiserede uden for hospitalet, deres hovederhverv som overlæge på det lokale sygehus; de brugte således noget af deres fritid til at give patienterne del i deres specialviden. Da der dengang var betydelig konkurrence om de ledigblevne overlægestillinger, var der nogle speciallæger, der ikke fik en overlægestilling, men måtte leve af...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Knud Raben-Pedersen | 21/09
6 kommentarer
af Peter Matzen | 21/09
1 Kommentar
af Finn Vallø Hansen | 21/09
1 Kommentar
af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar